AUTORISERET PSYKOLOG

– KLINIK I ÅRHUS C

 

Privat:
Psykologhjælp – Personlig udvikling

PSYKOLOG TINA STOKKEBO

Har du brug for hjælp fra en erfaren og autoriseret psykolog?

Autoriseret Psykolog i Århus C tilbyder hjælp til håndtering af relationer, angst, stress, livskriser m.v. Læs mere om, hvordan du kan få hjælp – privat eller professionelt.

 • Du oplever ikke at blive hørt, set og forstået
 • Dine relationer er præget af gensidig mistillid
 • Din hverdag er præget af konflikter og skænderier
 • Du savner kontakt, nærvær og samhørighed
 • Dit parforhold er præget af svigt eller utroskab
 • Du og/eller din partner er jaloux
 • Du oplever problemer i dit sexliv – manglende lyst og intimitet
 • Du ønsker at udvikle dig personligt

Hos mig kan du få hjælp til at håndtere de dynamikker, der udspiller sig i relationer, f.eks. i parforholdet, forældreskabet samt i venskabelige og professionelle relationer.

Du kan få hjælp til at håndtere livskriser, angst, stress, depression m.v. Jeg tilbyder også Parterapi og Familieterapi. Det er ofte muligt at finde hinanden igen efter utroskab, svigt og tillidsbrud. Læs mere her.

Mere end 20 års erhvervserfaring fra det private erhvervsliv med ledelse, HR og forandringsledelse gør at jeg også kan tilbyde hjælp til håndtering af arbejdsrelaterede problemer som stress, ledelsesudvikling, medarbejdertrivsel m.v. Læs mere her.

Se herunder, hvad jeg ellers kan hjælpe dig med.

SMS: +45 20 20 09 34

Mail: tina@stokkebo.dk

Autoriseret Psykolog Århus

Send en SMS, så ringer jeg dig op, så vi kan tage en snak om, hvilken hjælp du kan have mest gavn af. En kort telefonisk for-samtale er gratis hos mig.

OBS: Der kan være terapi-hund i klinikken på torsdage.

Afbud sendes via SMS til: +45 20 20 09 34
(Se info om afbudspolitik her)

 • Video-konsultationer online
 • Aften- og weekend tider efter aftale
 • Akut samtaler efter aftale
 • Autoriseret Life- og Business Coach
 • Lederuddannelse på MBA-niveau
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Medlem af Dansk Sexologforening
 • Tilknyttet Crecea som krisepsykolog

Jeg tager imod privatbetalende klienter, og indgår samarbejdsaftaler med forsikringsselskaber og virksomheder. Jeg er tilknyttet sygeforsikringen Danmark, så du vil få evt. tilskud herfra, som du er berettiget til.

Har du en lægehenvinsing, skal du have fat i en Psykolog med et ‘ydernummer’.
Se her, hvordan du finder sådan en.

FÅ PSYKOLOGHJÆLP TIL:

 • Relationelle problematikker (privat/erhverv)
 • Probleme i parforholdet (utroskab, tvivl, skilsmisse)
 • Stress, angst, depression og sorg 
 • Familie Terapi med forældre og deres voksne børn (+16 år)
 • Livskriser og identitetskriser
 • Spiseforstyrrelser (efterbehandling)
 • Belastningsreaktioner
 • Traumer, mobning, overgreb og seksuelle krænkelser
 • Lavt selvværd/selvtillid, skyld, skam og ensomhed
 • Bearbejdning af tab, sorgreaktioner
 • Aborter, fødselsdepressioner og efterfødselsreaktioner
 • Samtaler med pårørende til personer m. fysisk/psykisk sygdom
 • Personlig udvikling 
 • Mental robusthed, motivation og trivsel
 • Uddannelse, karrierevalg, afklaring af jobprofil
 • Ledercoaching, rådgivning og organisationsudvikling
 • Ledelsesudvikling, konflikthåndtering og forandringsledelse
 • Supervision – kollegial og psykolog på vej mod autorisation

PSYKOLOG BAGGRUND:

Uddannelse

 • Uddannet Psykolog (cand.psych.) fra Syddansk Universitet
 • Social og personlighedspsykologi v. Aalborg Universitet
 • CFT – 2 årig efteruddannelse (afsluttes i 2022)
 • EFT – 1 årig efteruddannelse – Parterapeut
 • IBCT Integrativ Adfærdsterapi – Parterapi
 • Forældrekompetenceundersøgelser, tilrettelæggelse
 • Afdækning af mentalisering via PDI
 • Mentalisering i arbejdet med gravide v. Center for Mentalisering
 • Sensitive Børn v. Lise og Martin August
 • Certificeret Business & Life Coach v. Manning Inspire.
 • Certificeret i Forandringsledelse (ADKAR) v. PROSCI 

Erhvervserfaring fra ind- og udland

Ud over erfaring som privatpraktiserende psykolog og parterapeut har jeg 25 års erfaring fra ind-og udland relateret til HR, kompetenceudvikling, ledelse, projekt- og forandringsledelse etc. Læs mere om, hvad jeg kan tilbyde virksomheder og fagprofessionelle i form af rådgivning og supervision.

INDIVIDUELLE PSYKOLOGFORLØB

Både i personlige og professionelle samtaler føler vi os mest trygge i en uformel og afslappet atmosfære. Jeg værdsætter den enkeltes unikke værd og personlige integritet, evne og ret til at træffe beslutninger, sætte mål og skabe forandringer for sit eget liv. Book tid til en individuel konsultation her. Er du i tvivl kan du skrive til mig på tina@stokkebo.dk eller ringe på 20 20 09 34. En kort forsamtale er gratis hos mig.

PARTERAPI OG FAMILIETERAPI

Vi har brug for nærvær og kontakt for at føle os i live – det er lige så nødvendigt for vores trivsel som mad, vand og ilt. Med nysgerrighed og i gensidig tillid og respekt udforskes nye og andre perspektiver på de muligheder og udfordringer, der er en naturlig del af tilværelsen i et parforhold eller en familiekonstellation. Især sammenbragte familier har brug for at arbejde med fællesskab og samhøringhed. Læs mere her.

ERHVERV – SUPERVISION

Når relationel stress i form af konflikter og magtkampe flytter ind på arbejdspladsen, forsvinder motivation og trivsel. Jeg samarbejder og kommunikerer på tværs af organisationer, fagområder og kulturer. Min tilgang er involverende og udviklingsorienteret. Læs mere om, hvad jeg kan tilbyde virksomheder og institutioner. Supervision tilbydes også kollegialt eller til psykologer under autorisation.

Vil du vide mere om mig og mine arbejdsmetoder?

Autoriseret psykolog – og parterapeut

Du kan få en tid uanset hvor i landet du befinder dig. Foretrækker du at mødes med mig Face-2-Face så foregår samtalerne hos Psykologhuset FiiRST. Klinikken er centralt placeret i Århus C. Jeg har dog kunder over hele landet – og i udlandet. Disse kunder booker deres tider som online-konsultationer.

Du kan være tryg hos mig. Jeg er autoriseret psykolog, jeg har tavshedspligt og følger psykolognævnets retningslinjer for journalføring og GDPR.

Uddannelse som psykolog og parterapeut

Min uddannelse gør, at jeg kan tilbyde hjælp til håndtering af forskellige psykologiske problematikker af både privat og arbejdsrelateret karakter.

Min videreuddannelse har primært fokus på de dynamikker, der udspiller sig i nære relationer som f.eks. familien, forældreskabet eller parforholdet. Jeg er altså både uddannet og efter følgende autoriseret psykolog. Så har jeg en efteruddannelse som parterapeut. Læs mere om her, hvad jeg kan hjælpe par og familier med.

Uddannelse som leder, business- og lifecoach

Fra erhvervslivet har jeg mange års erfaring med coaching, udviklingssamtaler og rådgivning relateret til karrierevalg og håndtering af arbejdsrelaterede forandringer og udfordringer, individuelt eller på teamniveau. Jeg har en lederuddannelse på MBA-niveau – og har selv erfaring fra udstationeringer i Bruxelles hhv. Zürich. Jeg er certificeret i ADKAR-metoden (forandringsledelse), er certificeret business- og life coach – og uddannet som senior projektleder v. Management Center Europe i Bruxelles. Se hvad jeg kan tilbyde i fht. private og offentlige institutioner her.

Psykologhjælp, parterapi og familieterapi

Du skal vide, at der er styr på processen. Som din samtalepartner og terapeut vil jeg gøre mit bedste for, at du kommer til at føle dig i trygge og professionelle hænder.

Både par, enkeltpersoner og professionelle kan opleve det som sårbart at bede om hjælp. Det er naturligt – ofte søger vi først hjælp, når vi oplever konflikt eller står midt i en livskrise. Andre henvender sig som en helt naturlig del af deres egen personlige og faglige udvikling, ud fra et ønske om at udforske eget potentiale eller som en del af en livslang rejse mod at blive ’den bedste udgave af sig selv’.

Kognitive metoder, redskaber og værktøjer

Måske har du selv erfaring med at forandring og udvikling er betinget af indsigt?

Derfor vil du opleve et mix af information kombineret med samtaleforløb og praktiske øvelser/konkrete redskaber.

Jeg arbejder primært ud fra kognitive (CFT/ACT) tilgange, men anvender også tilknytningsorienterede metoder. EFT og mentaliseringsbaserede tilgange eller systemiske/narrative metoder anvendes, hvor det giver mening ud fra den konkrete problemstilling. Tilknytningsmønstre og evolutionspsykologi er typisk fundamentet for mit arbejde uanset hvilken problemstilling jeg arbejder med.

Autoriseret psykolog i Århus – kig efter ‘kemien’!

Leder du efter en autoriseret psykolog i Århus?

Der findes mange dygtige psykologer i Århus! Mange af disse psykologer er også autoriserede. Vi kan dog ikke være lige dygtige til alting – og psykologer er forskellige som personer. Når du skal vælge den rigtige behandler, så er det vigtigste, at der er kemi imellem dig og din psykolog. Du kan læse mere om ‘Relationer i Terapi’ her.

Jeg har stor respekt for uddannede psykoterapeuter, kropsterapeuter, familieterapeuter og andre fagprofessionelle, der arbejder med at gøre livet lettere og mere overskueligt for mennesker, der har det svært. 

Hvordan er din psykolog som person?

Uanset om dit mål for samtalerne er færre konflikter, stærkere relationer, afklaring på vigtige beslutninger eller mere glæde, tryghed og intimitet i hverdagen, så kommer det hos mig til at foregå i en uformel og afslappet atmosfære.

Du vil møde en positiv og ligefrem person, der værdsætter dine unikke kvaliteter som menneske, og som tror på din personlige integritet, evne og ret til at træffe beslutninger for dit eget liv.

Det er dig, der bestemmer. I gensidig tillid og respekt vil vi sammen udforske nye og andre perspektiver på de muligheder og udfordringer, der er en naturlig del af tilværelsen.

Du skal føle dig godt hjulpet på vej i processen med at sætte mål og skabe positive forandringer for dit liv. Jeg kan hjælpe dig til øget indsigt – og til at forstå dine egne og andres adfærdsmønstre.

Om det er relationen til din partner, dine børn eller dine kolleger, der opleves vanskelig, så kan din kontakt med andre forbedres, så du oplever færre misforståelser og mindre ensomhed eller bekymring.

Hvis jeg oplever, at jeg ikke kan hjælpe dig, så henviser jeg gerne til en anden behandler. Og det behøver ikke være en autoriseret psykolog. Der findes mange dygtige behandlere i Århus.

Jeg glæder mig til at møde dig!

Psykolog Tina Stokkebo – tina@stokkebo.dk

Vil du kende din psykolog som privatperson?

Baggrunden for at jeg har valgt at uddanne mig som psykolog og parterapeut?

Jeg har valgt at arbejde som psykolog og parterapeut, fordi jeg gerne vil bidrage til at gøre livet lidt mere trygt, overskueligt og indholdsrigt for de par, familier, børn, unge og profesionelle, der har brug for hjælp til at skabe mere livsglæde og bedre kår for sig selv og deres nærmeste.

Arbejde og privatliv hænger sammen

Mange år som leder, projektleder og HR-partner i det private erhvervsliv har lært mig, at arbejdsliv og privatliv ikke kan adskilles. De personlige udfordringer og adfærdsmønstre, som vi udfordres af privat følger med ind på arbejdspladsen, hvor de påvirker vores relationer og arbejdsmæssige trivsel. Når vi taler om work-life balance og trivsel, så er det nødvendigt at lade blikket glide hele vejen rundt – 360 grader – igennem alle vigtige områder af vores liv. 

Nogle familier er særligt udfordrede!

Jeg har en særlig interesse for og viden om udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, børn med høj IQ, lav muskeltonus, koordinationsforstyrrelse, sensitivitet og sanseproblematikker etc. Det belater forældreskabet, at have et barn i familien med et fysisk eller psykisk handicap.

Privat er jeg gift med Ulrik, vi har to børn, hund, gekko og en masse fisk 🙂 sammen og vi  bor i Stavtrup lige syd for Århus.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT PÅ KLINIKKEN

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

PSYKOLOG-HUSET:

FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer .

Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT PSYKOLOG:

Psykologhuset FiiRST

Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

20 20 09 34

CVR: 41419458

Autorisationsnr.:        21-28892

FØLG FiiRST PSYKOLOG:

Hjemmeside administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
tina@stokkebo.dk

Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

GRATIS HJÆLP OG STØTTE: 

Liste over gratis tilbud. Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling