AUTORISERET PSYKOLOG

– KLINIK I ÅRHUS C

 

ERHVERV: LEDELSE & SUPERVISION

Har du brug for hjælp til at håndtere dine relationer?

Erhverv Psykolog. Psykologhuset FiiRST i Århus tilbyder hjælp til håndtering af professionelle relationer. Supervision: Supervision tilbydes psykologer på vej til autorisation og fagprofessionelle. Professionelt eller Privat: Også hjælp til behandling af angst, stress, depression eller livskriser. Læs mere om, hvordan du kan få hjælp – privat eller professionelt.

 • Din hverdag er præget af mange konflikter
 • Du føler dig utryg i dit job
 • Du har kontakt med borgere, der er i krise
 • Du oplever ikke at blive hørt, set og forstået
 • Dine relationer er præget af gensidig mistillid
 • Du savner kontakt, nærvær og samhørighed
 • Du er gået i stå – mangler motivation og retning
 • Du føler dig fastlåst – resultaterne udebliver
 • Du trives ikke – arbejdsglæden er forsvundet
 • Du har brug for personlig sparring på din ledelsesstil
 • Du ønsker at udvikle dig personligt eller fagligt

Se herunder, hvad jeg ellers kan hjælpe dig med i dit erhverv.

SMS: +45 20 20 09 34

Mail: tina@stokkebo.dk

 
Erhverv Supervision Psykolog Århus

Send en SMS, så ringer jeg dig op, så vi kan tage en snak om, hvilken hjælp du kan have mest gavn af. En kort telefonisk for-samtale er gratis hos mig.

OBS: Der kan være terapi-hund i klinikken på torsdage.

Afbud sendes via SMS til: +45 20 20 09 34
(Se info om afbudspolitik her)

 • Video-konsultationer online
 • Aften- og weekend tider efter aftale
 • Akut samtaler efter aftale
 • Autoriseret Life- og Business Coach
 • Lederuddannelse på MBA-niveau
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Medlem af Dansk Sexologforening
 • Tilknyttet Crecea som krisepsykolog

Jeg tager imod privatbetalende klienter, og indgår samarbejdsaftaler med forsikringsselskaber og virksomheder. Jeg er tilknyttet sygeforsikringen Danmark, så du vil få evt. tilskud herfra, som du er berettiget til.

Har du en lægehenvinsing, skal du have fat i en Psykolog med et ‘ydernummer’.
Se her, hvordan du finder sådan en.

 ERHVERV PSYKOLOG: FÅ PROFESSIONEL HJÆLP TIL

 • Supervision til psykologer og fagprofessionelle
 • Relationelle problematikker (privat/erhverv)
 • Arbejdsglæde, motivation og trivsel
 • Stress – øget mental robusthed
 • Belastningsreaktioner
 • Angst, depression og sorg-reaktioner/tab 
 • Kollegial konflikthåndtering
 • Personlig udvikling, livskriser og identitetskriser
 • Uddannelse, karrierevalg, afklaring af jobprofil
 • Ledelsesudvikling, coaching og rådgivning
 • Forandringsledelse og organisationsudvikling
 • Mobning, overgreb og seksuelle krænkelser på jobbet
 • Arbejdsrelaterede traumer / krisehåndtering
 • Lavt selvværd/selvtillid, skyld, skam og ensomhed

ERHVERV PSYKOLOG: UDDANNELSE & ERFARING

 • Uddannet Psykolog (cand.psych.) fra Syddansk Universitet
 • Social og personlighedspsykologi v. Aalborg Universitet
 • CFT – 2 årig efteruddannelse (afsluttes i 2022)
 • 1-årig efteruddannelse EFT v. Lone Algot Jeppesen
 • IBCT Integrativ Adfærdsterapi
 • Forældrekompetenceundersøgelser, tilrettelæggelse
 • Afdækning af mentalisering via PDI
 • Certificeret Business & Life Coach v. Manning Inspire.
 • Certificeret i Forandringsledelse (ADKAR) v. PROSCI
 • Work-Life Balance v. Bo Bresson
 • Management Leadership Program: Cultual Differences, Employee Satisfaction, Teams That Work

Jeg har flere års erfaring som privatpraktiserende psykolog. Dertil har jeg 25 års erhvervserfaring fra ind-og udland relateret til opgaver indenfor HR, kompetenceudvikling, ledelse, projekt- og forandringsledelse.

PERSONLIG UDVIKLING – ERHVERV PSYKOLOG ELLER PRIVAT

Personlige og professionelle samtaler tilbydes i en uformel og afslappet atmosfære. Du vil opleve en involverende og udviklingsorienteret tilgang med respekt for din personlige integritet, evne og ret til at træffe beslutninger, sætte mål og skabe forandringer for dit eget liv. Både angst, stress, depression og livskriser påvirker dit arbejdsliv. Få hjælp til dine relationer privat elle professionelt. Taumer, mobning på arbejdspladsen, overgreb eller seksuelle krænkelser. Læs mere her.

HÅNDTERING AF KONFLIKTER I RELATIONER

Vi har brug for nærvær og kontakt for at føle os i live – det er lige så nødvendigt for vores trivsel som mad, vand og ilt. Med nysgerrighed og i gensidig tillid og respekt udforskes nye og andre perspektiver på de muligheder og udfordringer, der er en naturlig del af tilværelsen i et parforhold eller en familiekonstellation. Især sammenbragte familier har brug for at arbejde med fællesskab og samhøringhed. Læs mere her.

PROFESSIONEL UDVIKLING – SUPERVISION

Når relationel stress i form af konflikter og magtkampe flytter ind på arbejdspladsen, forsvinder motivation og trivsel. Jeg tilbyder supervision til psykologer under autorisation og fagprofesonelle på tværs af organisationer, fagområder og kulturer. Det gælder Privat Erhverv, Institutioner og Offentlige Organisationer. Book tid til en individuel konsultation her. Er du i tvivl kan du skrive til mig på tina@stokkebo.dk eller ringe på 20 20 09 34.

PSYKOLOGHJÆLP TIL ERHVERV - PRIVAT ELLER PROFESSIONELT

Fleksibet med Erhverv Psykolog

Du kan få en tid uanset hvor i landet du befinder dig. Psykologhuset FiiRST er beliggende i Århus C, men jeg har kunder over hele landet – og i udlandet – der blot booker en online-konsultation.

Erhverv Psykolog: Trygt for Institutioner og Organisationer

Du kan være tryg hos mig. Jeg har tavshedspligt og følger psykolognævnets retningslinjer for journalføring og GDPR.

Det betyder, at når du følger et forløb hos mig, så har din arbejdsgiver ikke krav på indsigt i din journal. Det gælder uanset hvilket erhverv du beskrider. Det samme gælder, selvom du er henvist via et forsikringsselskab. Forsikringsselskaber kan bede om en overordnet status på forløbet, herunder en kort redegørelse for årsagen til, at vi f.eks. beder om flere samtaler, hvis det skulle være tilfældet. Jeg involverer om muligt altid mine klienter i konkrete formuleringer, så du kan genkende dig selv i det skriftlige.

Erhverv Psykolog: Professionelle eller Private relationer

Hos mig kan du få hjælp til at håndtere relationelle dynamikker, der udspiller sig i mellem mennesker. Det være sig professionelle eller private relationer.

En autoriseret erhverv psykolog med erfaring fra det private erhvervsliv kan hjælpe dig til mental robusthed, autenticitet samt øget arbejdsglæde og medarbejdertrivsel.

Du kan også få hjælp til livskriser, angst, stress, depression m.v.

Uddannelse som psykolog og parterapeut

Min uddannelse gør, at jeg kan tilbyde hjælp til håndtering af forskellige psykologiske problematikker af både privat og arbejdsrelateret karakter.

Min videreuddannelse har primært fokus på de dynamikker, der udspiller sig i nære relationer som f.eks. familien, forældreskabet eller parforholdet.

Erhverv Psykolog: Fra erhvervslivet har jeg mange års erfaring med coaching, udviklingssamtaler og rådgivning relateret til karrierevalg og håndtering af arbejdsrelaterede forandringer og udfordringer, individuelt eller på teamniveau.

Psykologhjælp til Erhverv

Du skal vide, at der er styr på processen. Som din samtalepartner og terapeut vil jeg gøre mit bedste for, at du kommer til at føle dig i trygge og professionelle hænder. Det gælder uanset hvilket erhverv du kommer fra – og uanset hvilken problemstilling, du bærer ind i rummet.

Ligesom par og enkeltpersoner kan professionelle opleve det som sårbart at bede om hjælp. Det er naturligt – ofte søger vi først hjælp, når vi oplever konflikt eller står midt i en livskrise. Andre henvender sig som en helt naturlig del af deres egen personlige og faglige udvikling, ud fra et ønske om at udforske eget potentiale eller som en del af en livslang rejse mod at blive ’den bedste udgave af sig selv’.

Kognitive metoder, redskaber og værktøjer

Måske har du selv erfaring med at forandring og udvikling er betinget af indsigt?

Hos mig vil du opleve et mix af information kombineret med samtaleforløb og praktiske øvelser/konkrete redskaber.

Jeg arbejder primært ud fra kognitive (CFT/ACT) tilgange, men anvender også EFT og mentaliseringsbaserede tilgange eller systemiske/narrative metoder, hvor det giver mening ud fra den konkrete problemstilling. Tilknytningsmønstre og evolutionspsykologi er fundamentet for mit arbejde.

Dygtige psykologer i Århus

Leder du efter en dygtig psykolog, der har erfaring relateret til netop dit erhverv?

Der findes mange dygtige psykologer i Århus! Vi kan dog ikke være lige dygtige til alting – og psykologer er forskellige som personer.

Relationen er vigtigst

Relationen mellem dig og din psykolog er den vigtigste faktor for et successfuldt forløb. Vi kalder det også for ‘kemi’. Du kan læse mere om Relationer i terapi her. Uanset om dit mål for samtalerne er færre konflikter, stærkere relationer, afklaring på vigtige beslutninger eller mere glæde, tryghed og intimitet i hverdagen, så kommer det hos mig til at foregå i en uformel og afslappet atmosfære.

Du bestemmer

Du vil møde en positiv og ligefrem person, der værdsætter dine unikke kvaliteter som menneske, og som tror på din personlige integritet, evne og ret til at træffe beslutninger for dit eget liv.

Det er dig, der bestemmer. I gensidig tillid og respekt vil vi sammen udforske nye og andre perspektiver på de muligheder og udfordringer, der er en naturlig del af tilværelsen. Du vil møde relationelle udfordringer, uanset hvilket erhverv du er beskæftiget ved.

Du skal føle dig godt hjulpet på vej i processen med at sætte mål og skabe positive forandringer for dit liv. Jeg kan hjælpe dig til øget indsigt – og til at forstå dine egne og andres adfærdsmønstre.

Om det er relationen til dine kolleger, din chef, din partner eller dine børn der opleves vanskelig, så kan din kontakt med andre forbedres, så du oplever færre misforståelser og mindre ensomhed eller bekymring.

Hvis jeg oplever, at jeg ikke kan hjælpe dig, så henviser jeg gerne til andre dygtige psykologer i Århus.

Jeg glæder mig til at møde dig!

Ring på 20200934 – og hør nærmere.

Du kan også booke en tid selv her. Det er nemt og fleksibelt.

SUPERVISION TIL PSYKOLOGER OG FAGPROFESSIONELLE

Supervision til psykologer

Supervision tilbydes psykologer under autorisation samt relevante faggrupper indenfor Privat Erhverv eller ansatte ved Instituioner og Offentlige Organisationer. Supervisionen gives individuelt eller i små grupper af 4-5 personer.

Jeg kan ikke tilbyde supervision til autoriserede psykloger på vej til specialistuddannelse.

Supervision til fagprofesionelle

Målgruppen af fagprofessionelle spænder over mange typer af erhverv.

Den omfatter bl.a. plejeforældre, pædagoger, psykologer, politibetjente, socialrådgivere, handicaphjælpere, støttepersoner, sygeplejersker i psykiatriske stillinger, fængselspersonale etc.

Supervisions-tematikker

Du kan få supervision på, hordan du håndterer dine relationer. Du kan få supervision på din egen rolle i relationelle dynamikker med fokus på samspilsmønstre, kommunikation, samarbejde etc.

Mit speciale er håndtering af relationer – privat og professionelt. 

Den definition er ret bred. Den afspejler imidlertid professionelle profil, der også er bred. Jeg har erfaring fra flere typer erhverv. Som du vil se, hvis du kigger rundt på hjemmesiden tilhørende Psykologhuset FiiRST i Århus, så har jeg erfaring som psykolog med mange forskellige problematikker.

Erhverv – Privat og Professionelt, Par og Familier etc.

Personligt og Privat

Jeg har en særlig interesse for og viden om udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, børn med høj IQ, lav muskeltonus, koordinationsforstyrrelse, sensitivitet og sanseproblematikker etc.

Jeg valgte i sin tid at uddanne mig til psykolog, fordi jeg gerne ville bidrage til at gøre livet lidt mere trygt, overskueligt og indholdsrigt for de par, familier, børn, unge og fagprofesionelle, der har brug for hjælp til at skabe mere livsglæde og bedre kår for sig selv og deres nærmeste. Det er fortsat min mission for mit arbejdsliv.

Privat er jeg gift med Ulrik, vi har to børn, hund, gekko og en masse fisk 🙂 sammen og vi  bor i Stavtrup lige syd for Århus.

Ring på 20200934 – og hør nærmere.

Du kan også booke en tid selv her. Det er nemt og fleksibelt. 

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT PÅ KLINIKKEN

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

PSYKOLOG-HUSET:

FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer .

Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT PSYKOLOG:

Psykologhuset FiiRST

Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

20 20 09 34

CVR: 41419458

Autorisationsnr.:        21-28892

FØLG FiiRST PSYKOLOG:

Hjemmeside administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
tina@stokkebo.dk

Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

GRATIS HJÆLP OG STØTTE: 

Liste over gratis tilbud. Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling