Personlig udvikling – privat og professionelt

Står du i en livskrise? Har du brug for at finde ud af, hvad der er vigtigst for dig i dit liv? Har du så travlt, at du er ved at miste overblikket, knaser relationerne på jobbet, eller står du overfor et karriereskift kan et forløb med fokus på personlig udvikling hjælpe dig til at genfinde et sikkert fodfæste.

Professionelt og Privat

Leder, HR, projektleder, specialist eller talent

Har du brug for hjælp til håndtering af den type udfordringer, som ansatte i strategiske positioner står overfor? Et samtaleforløb med en dygtig psykolog målrettet personlig udvikling kan hjælpe dig ind på en farbar og sikker vej!

Relationelle kompetencer

Om det er implementering af ny HR-strategi, udvikling af dit personlige lederskab eller et afgørende karriereskridt, så indebærer personlig udvikling en unik kompleksitet, der stiller forskellige krav til dine relationelle kompetencer.

Psykolog som sparringspartner

Ved livskriser, beslutning- og handlingslammelse samt knas i relationerne på jobbet er der ote brug for et perspektivskift. En betroet sparringspartner med indblik i psykologiske mekanismer kan hjælpe dig til at handle mere målrettet og effektivt ved kritiske overgange.

Forandringsledelse

Forandringsprocesser kan være intense og give utryghed – båder individet, organisationen og ledelsen. Det kan være en hjælp at en erfaren coach med på sidelinjen, der kan stille de rigtige spørgsmål og tilbyde kvalificeret feedback.

Samtaler online eller fysisk (F2F)

Hvis du opnår de resultater og den succes, som du sætter dig for – og alligevel har svært ved at finde motivation og energi, så kan vi hjælpe dig til at finde nye veje i dit arbejdsliv.

Gennem samtaler (online eller F2F) kan du hos Psykologhuset FiiRST i Århus blive relevant udfordret og støttet. Et personligt udviklingsforløb kan give dig ny energi, som du kan omsætte til handlekraft – til glæde for dig og din organisation.

Coaching eller personlig udvikling?

Coaching er velegnet til erhvervsrettede forløb – hvor der er brug for en direkte og målrettet tilgang, mens personlig udvikling i højere grad vil handle om f.eks. personlig integritet, livskvalitet, motivation og tilfredsstillelse eller evnen til at håndtere vanskelige situationer/relationer.

Temaer for personlig udvikling

Klienter fra erhvervslivet ønsker ofte hjælp til:

 • Styrkelse af personlig autenticitet
 • At tage bedre imod feedback/kritik
 • Mål og retning for egen karriere
 • Kendskab til egne frygttematikker
 • Håndtering af konflikter i relationer
 • Forandringsledelse
 • Håndtering af samarbejdsproblemer
 • Tydelig kommunikation
 • Svigtende tro på egne evner og værd
 • Værktøjer til psykologisk fleksibilitet
 • Mentale metoder og modeller

Du kan læse mere om ledelse og relationer her

PSYKOLOGERNE

Alle psykologer hos Psykologhuset FiiRST har en solid erfaring med personlig udvikling. Vi arbejder på alle niveauer i organisationen – og har forskellige erfaringer: erhvervsrettet – eller mere klinisk orienterede.

Psykolog Ravnhild Reinsdottir og Psykolog Rikke Svendsen fra psykologhuset FiiRST i Århus C har begge længerevarende klinisk erfaring og arbejder med f.eks. senfølger af PTSD, stresshåndtering eller smerteproblematikker.

Psykolog Tina Stokkebo har erfaring med organisationsudvikling i det private erhvervsliv i ind og udland. Tina kan tilbyde en unik kombination af psykologisk ekspertise og 20 års erfaring med ledelse, forandringsledelse, HR, projektledelse og talentudvikling. Tina er især stærk på det relationelle felt ved konfliktløsning, motivation, trivsel, kommunikation og samarbejde.

Du kan læse mere om psykologerne her

BØGER OM PERSONLIG UDVIKLING

 • Frygtløs ledelse, Morten Novrup Henriksen & Thomas Lundby
  ISBN: 978-87-7158-229-1, 2016
 • Change & Effect, Michael Kræmmer og Henriette Divert
  ISBN: 978-87-993289-0-1, 2009
 • Vær din egen coach, John Evan-Jones
  ISBN: 978-87-6091-220-7, 2004
 • Indre ro – i en travl hverdag, Joan Borysenko
  ISBN: 87-11-16845-5, 2004

Du kan læse mere om ledelse og tilknytning her

DET RELATIONELLE LEDERSKAB

Ønsker du at blive bedre til at skabe resultater sammen med andre? Har du brug for hjælp til at samle dine medarbejdere/kolleger om den opgave, som teamet eller virksomheden er sat til at løse? Motiveres du af at udvikle andre fagligt og personligt, så deres kompetencer synliggøres og bringes relevant i spil?

Uanset hvordan virkeligheden ser ud, har alle mennesker et grundlæggende ønske om at få sit arbejdsliv til at fungere bedst muligt. Vi vil gerne ’levere optimalt’ og samtidig bidrage til at vores team fungerer bedst muligt – vi vil være sikre på, at kollegerne og ledelsen er tilfredse. Alt dette gerne uden at det kræver for mange unødvendige kræfter – for der skal også være energi tilbage til os selv og til familien.

Gennem et individuelt samtaleforløb skærpes dit fokus på (og arbejde med) de vanskeligheder, som du typisk vil møde i dit relationelle samspil med kolleger, medarbejdere og ledelse. Via øget selvindsigt er det muligt at forebygge stress og styrke din mentale robusthed. Dit personlige potentiale kortlægges og sammenstilles med forventninger fra dit relationelle arbejdsmiljø.

Forløbets varighed aftales efter opstartsmødet. Det kan være af kortere eller længere varighed. Samtalerne gennemføres ved en professionel psykolog med erfaring indenfor den problemstilling, der bæres frem.

Typiske temaer, der kan inkluderes i et samtaleforløb:

 • Forandringsledelse (organisation, motivation, processer etc.)
 • Håndtering af konflikter og samarbejdsvanskeligheder
 • Håndtering af livskriser (egne/andres)
 • Håndtering af usikkerhed og tvivl i sociale sammenhænge
 • Karriere- og kompetenceudvikling (egen/andres)
 • Mental robusthed og forebyggelse af stress
 • Motivation, ledelse og udvikling (egen/andres)
 • Målrettet og tydelig kommunikation (bliv hørt, set og forstået)
 • Nyudnævnt- eller fastlåst i lederrollen
 • Relationer til kunder, klienter eller leverandører
 • Styrke af autenticitet
 • Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø (feedback på trivselsmålinger)

Fokus i samtalerne vil være at skabe optimale betingelser for dit professionelle virke via dit relationelle samspil med andre i arbejdssituationer. Vi vil arbejde med afsæt i dine personlige forhold og psykologiske mekanismer, hvor de påvirker din kommunikation, samarbejde og evnen til konflikthåndtering.

Samtaler om det relationelle lederskab kan også fungere som kilde til refleksion for den ledelsesinteressere medarbejder eller som inspiration til HR-teamets psykologer eller coaches, der arbejder med ledelsesudvikling.

Ledere sættes ofte under pres og kan opleve, at de skal navigere i ukendt farvand. De skal træffe beslutninger, der kan have alvorlige konsekvenser – uden at de nødvendigvis har den nødvendige støtte/opbakning hertil. Om disse beslutninger er rigtige eller forkerte afhænger af øjnene, der ser.

Når ledere (som alle andre mennesker) føler sig under pres, dukker barndommens tilknytningsmønster pludselig op. Vi forsvarer os eller angriber en kritiker, prøver at flygte fra det hele ved at forlade kamp-scenen, holder kortene tættere til kroppen eller lader irritation og frustration gå ud over kolleger og medarbejdere – eller familien. Det kan du læse mere om her.

Er du i tvivl, så ring til os eller book en gratis og uforpligtende for-samtale, så hjælper vi dig til afklaring og evt. videre til anden relevant hjælp.

FORANDRINGSLEDELSE

Savner du engagement og opbakning fra kolleger og medarbejdere, når du skal søsætte nye initiativer? … når organisationen tilpasses, effektivises eller arbejdsprocesserne optimeres?

Måske skyldes det, at du (som mange andre) fokuserer på de mekaniske dele af processen – altså på forandringer af strukturer og arbejdsgange – i stedet for på de menneskelige aspekter som betydningen af relationer og kommunikation i forandringsprojektet.

Hvis forandringsprojekter skal implementeres med succes, er de relationelle færdigheder hos ledelse og nøglemedarbejdere helt afgørende.

Forandringsprojekter kan medføre mistrivsel og stress blandt virksomhedens medarbejdere, hvis de tilrettelægges uhensigtsmæssigt. De planlagte forandringer kan gå i stå eller forsinkes af den psykiske turbulens, der ofte følger i kølvandet på ledelsens udmeldinger om forestående organisationsændringer, implementering af ny teknologier, geografiske flytninger, virksomhedsopkøb eller effektivisering af processer via LEAN etc.

Et velplanlagt forandringsprojekt med fokus på relationer til og dialog med de involverede parter kan øge sandsynligheden for, at du når i mål med planlagte besparelser eller forøget effektivitet ved omlægning og optimering af produktionen.

En psykolog kan yde et unikt bidrag ved tilrettelæggelse af forandringsprocesser. Med afsæt i nyeste viden om psykologiens betydning for forandringer og adfærdsdesign, kan psykologen fungere som støtte ledere og projektledere i gennemførelsen af forandringsprojekter.

Der sker hele tiden forandringer – og de rammer os hurtigere end nogensinde før. Ofte afløses den ene forandring af den næste – og det er mere reglen end undtagelsen, at forandringer optræder sideløbende. Det er et grundvilkår for stort set alle typer af organisationer. Alle mennesker påvirkes af forandringer, men nogle mennesker er naturligvis mere følsomme overfor den usikkerhed, som forandringer på arbejdspladsen kan medføre.

Hos os kan du få hjælp i form af konsulentbistand/sparring i et forløb af kortere eller længere varighed. Vi tilbyder også individuel sparring ad hoc. Alle forløb målrettes den konkrete virksomhed. Har vi ikke relevant erfaring i huset til den pågældende opgave, så siger vi til!

Eksempler på tematikker, der kan inkluderes i et forløb:

 • Kortlægge medarbejdernes modstand, kritik og evt. frygt for fremtiden
 • Kommunikation/dialogværktøjer
 • Tillidseffekten – tryghed i det relationelle samspil
 • Valg af tilgang og metoder (relevant og hensigtsmæssig involvering)
 • Sikker navigation i dynamiske og foranderlige miljøer
 • Fordeling af roller og forankring af ansvar
 • Det relationelle lederskab
 • Håndtering af usikkerhed og konflikter
 • Styrkelse af autenticitet
 • ADKAR-modellen
 • Konkret bistand ved tilrettelæggelse af forandringsprojekter

Også mellemledere og teamledere kan føle et kontroltab i fm. forandringsprojekter. Ofte vil de føle sig som ’lus mellem to negle’. Deres egen stilling kan være på spil, når organisationen forandres, og de bliver ofte nødt til loyalt at igangsætte initiativer, som de selv kan være i tvivl om. Med en psykolog om bord kan de hjælpes til at håndtere en evt. tvivl eller en tilbageholdenhed med at give udtryk for de faldgruber, som de ser i projektet.

Det er afgørende, at kritik ikke undertrykkes, men håndteres. Når vi vender os væk fra kritikken, så skaber det en virkelighedskløft mellem top-ledelsen og det udførende organisationsniveau. Hvis der skal sikres fremdrift i et forandringsprojekt, skal det være muligt at tale åbent om divergerende synspunkter, tvetydigheder og ubekendte faktorer. Såfremt stridigheder ikke bilægges tidligt i projektet, øges sandsynligheden for fiasko.

En psykolog kan hjælpe centrale nøglepersoner i større forandringsprojekter til et perspektivskifte – til at se sagen fra flere sider, så de ikke låser sig fast i en bestemt selvforståelse eller problemopfattelse. En professionel og uvildig samtalepartner med psykologisk ekspertviden kan øge den psykologiske fleksibilitet, så det er muligt at indgå konstruktivt i relationer. Tydelige budskaber, der ikke er farvet af en irrationel emotionalitet, forbedre kommunikation og dialog i alle situationer til gavn for projektet og organisationen. Der vil altid opstå misforståelser, og konflikter er uundgåelige, når der er meget på spil på en arbejdsplads. Hvis det er muligt at få folk fra forskellige niveauer og fagområder i organisationen til at kommunikere åbent om tvivl, idéer og bekymringer, kan der opstå frugtbare synergier og muligheder.

Er du i tvivl, så ring til os eller book en gratis og uforpligtende for-samtale, så hjælper vi dig til afklaring og evt. videre til anden relevant hjælp. 

MENTAL ROBUSTHED OG STRESSHÅNDTERING

Oplever du dig overvældet jobmæssigt? Bliver du mødt med flere krav og forventninger, end du kaperer? Har du svært ved at få sagt fra eller uddelegeret? Er du bange for at gå ned med stress?

Både ledere og medarbejdere kan opleve så mange organisationstilpasninger og omstruktureringer af roller og ansvar, at det føles helt uoverskueligt.

Vi lever i et samfund, hvor der på arbejdsmarkedet er fokus på effektivitet. I stigende grad forventes det af såvel ledere som medarbejdere, at de evner at udvise fleksibilitet mht. arbejdstid og opgavers tilrettelæggelse. Ansvaret for at en given aktivitet gennemføres, uddelegeres så vidt muligt til det udførende led. Det kræver mental robusthed at bære det ansvar i en foranderlig Verden.

Mennesker med et stort behov for tryghed, forudsigelighed og struktur i hverdagen bliver især udfordret af krav fra det moderne arbejdsmarked. De får hyppigere stress, og vi ser at tilstande som angst og depression ofte efterfølger en stress-episode.

Stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte leder eller medarbejder. Vi oplever klienter med senfølger i form af personlig mistrivsel og kognitive arbejdsskader som koncentrationsbesvær og hukommelsessvigt med langvarige sygemeldinger til følge. Stress blandt de ansatte påvirker på den vis virksomhedens effektivitet og produktionskvaliteten, ligesom det kan påvirke samarbejdet og beslutningsprocesserne på arbejdspladsen negativt.

Vi kan hjælpe dig med at forebygge og håndtere stress.

Det kræver mental robusthed (resiliens), at navigere kompleksitet og foranderlige arbejdsmiljøer. På baggrund af viden fra den nyeste hjerneforskning (neurovidenskab) og kognitiv psykologi (ACT/CFT/KAT) er det muligt at udnytte hjernens medfødte elasticitet, så du kan lære nye tankemønstre og mestringsstrategier.

Du kan øge din mentale robusthed, så du bedre kan håndtere stress, og du kan blive bedre til at spotte tidlige tegn på overbelastning, så du ikke når at komme ud i situationer, hvor stressen ’tager over’ og ødelægger dit liv.

Gennem træning af din mentale robusthed vil du blive i stand til bedre at navigere i stadige forandringer, at håndtere usikkerhed, konflikter og (selv)kritik. Mental robusthed skal opfattes som en forebyggende ’beskyttelseskappe’, der fungerer i tillæg til de rammer, som virksomheden allerede stiller til rådighed for at sikre et godt arbejdsmiljø for ledere og medarbejdere. Det kan være god ledelse, tydelig kommunikation og et godt samarbejdsmiljø i form af en organisationsstruktur, der tilbyder en relevant og meningsfuld fordeling af roller og ansvar.

Helt grundlæggende er der naturligvis også en række faktorer hos den enkelte leder eller medarbejder, der skal være på plads. Det gælder den enkelte persons fysiske form, søvn- og kostvaner etc.

Eksempler på tematikker, der kan inkluderes i et forløb:

 • Afdækning af mistrivsel og stressudløsende faktorer
 • De psykologiske mekanismer bag stress og mental robusthed
 • Etablering af et psykisk sundt arbejdsmiljø
 • Forvaltning af stress på arbejdspladsen hos ledelse og HR
 • Forebyggelse af stress via mental robusthed
 • Hjælp til håndtering af kritik, kriser og konflikter
 • Personlige mestringsstrategier til håndtering af stress
 • Mindfulness på arbejdspladsen (og biologien bag mindfulness)

Vores psykologer arbejder både med reduktion og forebyggelse af stress på arbejdspladsen via ledelsesrådgivning samt via individuelle behandlingsforløb målrettet stress, angst og depression.

Er du i tvivl, så ring til os eller book en uforpligtende for-samtale, så hjælper vi dig til afklaring og evt. videre til anden relevant hjælp.

MOTIVATION OG TRIVSEL

Savner du mere fællesskab og samhørighed på tværs af organisationen? Oplever du, at arbejdsglæden er væk hos dig selv eller dit team? Eller måske drømmer du bare om mere engagement, drive, energi og vitalitet i din hverdag?

Forskning viser at trivslen blandt ledere og medarbejdere har stor betydning for virksomhedens succes. Ansatte i trivsel udviser et større engagement og en højere grad af loyalitet og motivation i arbejdet.

Trivslen hos den enkelte leder eller medarbejder påvirker tillige det relationelle samspil i organisationen. Det gælder både samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø – som igen påvirker effektiviteten. Omvendt har en øget motivation og trivsel også en direkte positiv effekt på virksomhedens bundlinje, hvor der ses en øget produktivitet, et lavere sygefravær og reduceret medarbejderomsætning.

Motivation og trivsel afhænger ikke alene af de rammer, som organisationen stiller til rådighed i form af god ledelse, virksomhedskultur, løn og ansættelsesforhold samt karrieremuligheder. Personlige forhold hos den enkelte i form af psykisk og fysisk helbred påvirker naturligvis også motivation og trivsel.

Som psykologer arbejder vi med trivselsfremmende elementer både i det organisatoriske set-up og hos den enkelte.

En psykolog kan yde et unikt bidrag til trivsel, motivation og arbejdsglæde gennem sparring på lederevalueringer og trivselsundersøgelser. Vi kan støtte den enkelte leder i at analysere og fortolke feedback fra medarbejdere, ligesom vi kan tilbyde individuel sparring/coaching omkring de vanskeligheder der afspejles i materialet.

Vi er eksperter i at afdække de psykologiske aspekter af mistrivsel og konflikter, og kan bidrage med et neutralt og mere objektivt perspektiv på sagens kerne. Vi har også mulighed for at bidrage ved tilrettelæggelse af trivselsundersøgelser via indsigt i de psykologiske mekanismer, der sættes i spil ved den konkrete udformning og formulering af selve spørgerammen.

Eksempler på tematikker, der kan inkluderes i et forløb:

 • Afdækning af mistrivsel og stressudløsende faktorer
 • De psykologiske mekanismer bag motivation og trivsel
 • Initiativer til fremme af arbejdsglæde og øget trivsel
 • Tilrettelæggelse af det psykiske arbejdsmiljø
 • Hjælp til håndtering af kritik, kriser og konflikter
 • Kommunikation og samarbejde
 • Reparation af tillidsbrud
 • Opfølgning & sparring på trivselsundersøgelser
 • Etablering af et psykisk sundt arbejdsmiljø
 • Personlige strategier til øget tilfredshed, motivation og arbejdsglæde
 • Motivation og tilfredshed på arbejdspladsen (og biologien bag motivation/drive)

Fokus vil være på at skabe optimale arbejdsbetingelser for den enkelte eller teamet via fokus på det relationelle samspil i organisationen.

Der er mulighed for udviklingsforløb af kortere eller længere varighed. Forløb kan tilrettelægges individuelt ud fra den enkeltes ønsker og behov eller for et team/en gruppe.

Er du i tvivl, så ring til os eller book en gratis og uforpligtende for-samtale, så hjælper vi dig til afklaring og evt. videre til anden relevant hjælp.

OPSUMMERING

Vi oplever at ledere, HR-konsulenter, projektledere og specialiserede nøglemedarbejdere som eksperter eller talenter profiterer af individuel coaching og psykologiske samtaleforløb.

Psykologer arbejder typisk med angst, stress, depression og livskriser, svigtende selvtillid/selvværd m.v. Det gør vi også – og i den udstrækning en leder eller medarbejder i jeres virksomhed oplever vanskeligheder som nævnt ovenfor, kan et traditionelt behandlingsforløb være relevant.

Hos Psykologhuset FiiRST arbejder vi dertil med individuelle udviklingsforløb samt relations-udvikling mellem to personer. Det kunne være to kolleger eller en medarbejder og en leder.

Vi skelner mellem lederskab (ting sker gennem andre) og management (at drive virksomhed). Hos os arbejder vi med lederskabet, med fokus på ledelsesmæssige relationelle kompetencer.

Samtalerne vil have fokus på de mentale aspekter af lederrollen. 

Vi tilbyder at være en kilde til refleksion over de personlige og ledelsesmæssige dilemmaer du oplever, et unikt bidrag til din personlige udvikling.

Samtaler vil som udgangspunkt foregå hos os. Ved kørsel til dit kontor faktureres køretid. Samtaler kan også afvikles via Zoom (video).

En konsultation varer typisk 60 min. Dertil kommer psykologens forberedelse og journalskrivning.

Det er muligt at aftale online-samtaleforløb af en varighed på 45 min.

Det skal bemærkes at vi er underlagt den sædvanlige tavshedspligt for psykologer, så virksomheden har ikke krav på at få statusrapportering undervejs i forløbet eller aktindsigt i klientens journaler.

Alle forløb tilpasses den konkrete problemstilling ud fra den enkelte persons behov og ønsker. Er du i tvivl, så kontakt os – eller book selv en gratis og uforpligtende for-samtale, så hjælper vi dig til afklaring og evt. videre til anden relevant hjælp.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Vores lokaler er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor vi holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

OM FiiRST:

FiiRST er et Psykologhus. Et klinikfælleskab  med central beliggenhed i Århus C.

Vores kunder kommer fra hele Østjylland. Vi tilbyder også online konsultationer til klienter i øvrige Danmark og udlandet.

Vi samarbejder med forsikringsselskaber, psykolognetværk og erhverv/institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT OS:

Du kan finde kontaktinfo til den enkelte psykolog under vedkommendes egen profil. Her finder du også psykologens CVR-nummer.

Hjemmeside og lokaler administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
Mail: tina@stokkebo.dk
CVR: 41419458

Adresse: Frederiksgade 74A, 1. th. 8000 Århus C

FØLG OS:

Følg os på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling