Vigtig info

Afbudspolitik

Du skal huske at melde afbud senest 24 timer før aftalt tid. Ved for sent afbud vil der blive opkrævet 500 kr. Du melder afbud direkte til din psykolog via SMS. 

Covid-19

Covid-19 har sat en ny dagsorden for vores måde at være sammen på.

Vi har en del klienter, som er sårbare overfor Corona-smitte. Vi har derfor brug for din hjælp til at opretholde et højt sikkerhedsniveau.

  • Du skal helst vente med at ankomme til 5 min. før din aftale
  • Vi spritter begge hænder af, både når du kommer – og når du går
  • Vi har ingen servicering af kaffe, vand og the. Du må derfor gerne medbringe din egen vandflaske/drikkedunk
  • Vi holder fysisk afstand og giver ikke hånd
  • Ved tegn på sygdom kan samtalen blive afbrudt og udskudt
  • Der vil være lidt større afstand imellem stolene i samtalerummet
  • Vi rengør dagligt og desinficerer løbende håndtag og udsatte flader
  • Husk at melde afbud, hvis du oplever symptomer som fx feber, hoste, ondt i halsen etc.

Hvis du eller din psykolog får symptomer og bliver sendt i karantæne, vil det altid være muligt at gennemføre samtalerne via sikre online-konsultationer.

Afbud pga. sygdom, hvor der kan være mistanke om Covid-19, kan ske på dagen uden opkrævning af gebyr på 500 kr. Afbud som følge af andre årsager skal fortsat ske 24 timer før aftalt tid.

Tavshedspligt og Journalføring:

Fællesskabets psykologer  har alle tavshedspligt i henhold til psykologloven: <>Psykologlovens § 21 , Straffelovens § 152 og 152 c-f, Retsplejelovens § 169 og § 170, stk. 3.

Psykologerne  følger retningslinjer i databeskyttelsesloven: Retsinformation

Yderligere info findes på Psykolognævnets hjemmeside: Psykolognævnet 

Autoriserede psykologer har ifølge sundhedsloven (§ 15 jf. stk. 5 og BEK nr. 567 af 19/05/2017 § 6) pligt til at opbevare min journal i min. 5 år.
Psykologer hos os skal være medlem af DP, og følge de retningslinjer, som gælder for psykologer i Danmark, herunder de etiske principper for nordiske psykologer. Psykoterapeuter skal være medlem af Dansk Psykoterapeutforening, og de skal følge gældende retningslinjer for autoriserede psykologer.

Online Konsultationer:

Online konsultationer kan tilbydes via en sikker video-forbindelse til kunder over hele landet. Det koster ikke ekstra for dig.

Fordelen ved video-samtaler er, at de ophæver afstande. En videosamtale er også at foretrække, hvis du ikke har mulighed for at være til stede fysisk af andre årsager, fx sygdom, social angst, handicap m.v.

En online konsultation kan også være nemmere at få passet ind i din kalender; du kan tage hensyn til arbejde og familie m.v.

Hvis du bliver sendt i karantæne p.a. mistanke om COVID-19 (link til Covid-19), behøver du ikke aflyse din samtale.

FIND PSYKOLOGHUSET FiiRST

Vores lokaler er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor vi holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT VED FiiRST

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link