CFT Psykolog Århus

Hvad er CFT, og hvordan kan en CFT Psykolog hjælpe dig til at få det bedre? Her kan du læse mere om principperne i kognitiv terapi med CFT,  og hvem der kan have gavn af at arbejde med denne terapi-metode.

CFT Psykolog Århus

Håndtering af relationer, livskriser, angst, stress og depression

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en nyere psykologisk retning indenfor kognitiv terapi. Behandlingsmetoden er udviklet af den britiske psykolog og professor Paul Gilbert. Metoden kaldes også for ”tredje generation af kognitiv adfærdsterapi”.

Metoden har de sidste 10-15 år vundet stor udbredelse hos psykologer verden over. CFT har vist sig effektiv som metode til at hjælpe klienter med at opnå en større tilfredshed med sig selv og deres liv. CFT anvendes som terapi-form hos Psykolog Tina Stokkebo, indehaver af Psykologhuset FiiRST i Århus C.

CFT til lidelse, kriser og traumer

Lidelse er en uundgåelig del af menneskers liv. Vi bliver afvist, rammes af tab, smerte, sygdom, traumer eller andre hændelser, der er udenfor vores egen kontrol. CFT kan lindre og afhjælpe lidelse, kriser og traumer.

Større robusthed med CFT

CFT er en metode, som psykologer kan anvende, når klienten har brug for at erhverve sig evner til at håndtere smerte og lidelse på en hensigtsmæssig måde. En CFT Psykolog kan hjælpe dig til en større grad af robusthed. Flertallet af klienter, der prioriterer at øve compassion imellem hver session, vil opnå styrke og mod til at møde lidelsen på en mere bevidst måde. På den baggrund bliver det lettere at træffe gode valg for sig selv – og handle på dem.

Godt at vide om CFT

CFT er en form for kognitiv terapi.

Compassion er mere nuanceret end det danske begreb medfølelse.

Compassion indeholder til forskel for medfølelse også et ønske om at lindre og forebygge lidelse og et aktivt engagement ifht. at handle på dette ønske.

Du kan læse mere om Compassion her

Leder du efter en psykolog, der kan arbejde med CFT, kan du få hjælp hos Psykologhuset FiiRST.

CFT PSYKOLOG – ERFARING

Psykolog og Parterapeut Tina Stokkebo fra Psykologhuset FiiRST har erfaring med CFT som behandlingsform.

Book tid hos en CFT psykolog i Århus her

BØGER OM CFT KOGNITIV TERAPI

  • Compassionfokuseret terapi af Paul Gilbert
    ISBN: 978-87-7158-631-2, 2018
HVEM KAN HAVE GAVN AF CFT TERAPI?

CFT er velegnet ved selvkritik

CFT er særlig velegnet til at øge klientens fokus på – og evne til – at praktisere selvomsorg. Det er særlig relevant for klienter, der har en tendens til at opleve skam og selvkritik.

Selvkritik aktiverer trusselssystemet

Det er helt normalt for os mennesker, at vi kan have en tendens til at påtage os skylden for den mistrivsel, som vi selv eller vores nærmeste oplever. En stærk selvkritisk stemme er dog en ulempe. Hvis vi over en længere periode belastes af reaktioner fra vores biologiske trusselssystem, øges vores sensitivitet. Vi kan derfor komme til at opleve det, som om der er ”noget galt” med os.

Den gamle hjerne ifølge CFT

CFT metoden baserer sig på menneskets biologi. Trusselssystemet er en del af menneskets ur-gamle hjerne. Følelser som angst, vrede og afsky skal vi bruge til at passe på os selv, og på dem vi holder af. En høj grad af selvkritik spiller en central rolle i udvikling og vedligeholdelse af forskellige diagnoser. Det gælder også lidelser som f.eks. angst, stress og depression. Og det gælder problematikker som OCD, kroniske smerter, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Selvkritik har en beskyttende funktion

Den selvkritiske stemme er ikke kun dårlig – den har også en beskyttende funktion. En selvkritisk stemme skal sørge for, at vi opfører os på en bestemt måde, så vi kan accepteres af vores omgivelser. Men når stemmen overtager os og fylder for meget, så optager den plads for, at vi kan leve et godt liv. Jvf. CFT giver en skærk selvkritisk stemme grobund for stærke følelser af skyld og skam. Livskriser, misbrug og vanskeligheder med nære relationer kan også sættes i forbindelse med en høj grad af selvkritik. Derfor anvender psykologer ofte også CFT som behandlingsmetode her.

HVORDAN VIRKER CFT?

Gennem CFT kan du lære at skabe en bedre balance i dit følelsessystem. I stedet for at blive overvældet af dine følelser – vil du lettere kunne håndtere dem, hvis du har CFT-briller på. 

CFT – det bedste fra flere metoder

CFT kombinerer metoder for kognitiv adfærdsterapi med andre terapiretninger, som evolutionspsykologi og social psykologi. Der trækkes dog også på andre teknikker fra den buddhistiske psykologi i form af mindfuldness. Med fokus på brugen af compassion-rettede visualiseringsøvelser suppleres traditionel kognitiv terapi med konkrete værktøjer, klienten kan bruge til at få mere ro, tryghed og omsorg i sit liv.

CFT giver ro

I CFT arbejder klienten sammen med sin psykolog på at reducere smerte og lidelse via en forbedret evne til at forstå egne følelser og berolige nervesystemet. I et typisk behandlingsforløb med CFT arbejdes der på at give klienten en bedre forståelse for, hvordan vi menneskers psyke fungerer. Samtidigt trænes evnen til at regulere følelser og øge tolerancen for følelsesmæssigt ubehag.

Compassion er modgiften til selvkritik og selvhad

Målet for terapien er, at du i stedet for at blive påvirket af en høj grad af selvkritik kan vende dig imod smerte, ubehag og vanskelige følelser med venlighed, imødekommenhed og compassion.

CFT er en oplevelsesorienteret terapi, hvor man gradvist får talt om det, der er vanskeligt. Samtidig undersøger klient og psykolog sammen, hvordan ubehaget opleves i en tryg terapeutisk relation.

CFT I PRAKSIS?

CFT Terapi

Når terapi tager afsæt i CFT, vil psykolog og klient ofte have fokus på udvikling af egenomsorg og medfølelse. Disse to egenskaber har nemlig vist sig at være effektive i psykologisk behandling på tværs af forskellige terapiformer og psykologiske problemer.

Derudover indeholder et CFT-forløb udvikling af færdigheder til at føle empati, sympati og sensitivitet. Der vil være fokus på tolerance overfor andres og eget ubehag, ligesom det er vigtigt at møde sig selv og andre med en ikke-dømmende holdning.

CFT blikket – indefter samt her og nu

En del af terapien vil have fokus på at klienten udvikler evnen til at føle og sanse både det, der sker indeni dig og omkring dig – at være bevidst opmærksom på nuet.

Undervejs i forløbet vil du blive trænet i at transformere uhensigtsmæssige mønstre i håndtering af kropsligt ubehag og følelser relateret til angst, vrede, skam og selvkritik.

Øvelserne i CFT er tilpasset den måde, som vores menneskelige hjerne fungerer på. Øvelserne kan f.eks. typisk være udformet åndedrætsøvelser, mindfulness/meditationer, visualiseringer eller rollespil

CFT - EN EVIDENSBASERET METODE!

Compassion-Fokuseret Terapi (Compassion-Focused Therapy på engelsk) bl.a. rødder i evolutionsteori, tilknytningsteori samt i neurovidenskaben.

Paul Gilbert og CFT

CFT er udviklet af den engelske psykolog og professor Paul Gilbert tilbage i 1984 (Gilbert, 2014). I sin egen praksis oplevede Paul Gilbert, at en række klienter fandt det vanskeligt at bruge teknikkerne fra Kognitiv Adfærdsterapi, herunder f.eks. aktiveringen af alternative tanker. Den kritiske stemme blev ved med at fylde, så det blev svært for klienten at skabe et positivt selvbillede. Paul Gilbert trænede derfor klienterne i at kombinere teknikker fra kognitiv terapi (alternative tanker) med en mere støttende og medfølende indre stemme, der mødte klienterne med varme og venlighed.

Fokus på det menneskelige sinds natur

I CFT er fokus på at forstå det menneskelige sinds natur. Paul Gilbert var nysgerrig på, hvordan det kunne være, at følelser koblet til omsorg for en selv og andre havde så stor betydning for evnen til at opleve positive relationer. Paul Gilbert undersøgte derfor sammenhænge mellem tryg tilknytning og compassion. Han så bl.a. på, hvordan tilstedeværelse eller fravær af omsorgsrelaterede følelser påvirkede udvikling og helbredelse af psykiske lidelser.

CFT – moderne og effektiv metode

Psykologer indenfor feltet betragter CFT som en af de mest effektive og moderne psykologiske tilgange, der anvendes i dag. Der er solid videnskabelige evidens for metoden (Schlander, 2020).

CFT – Lys i Mørket

”Livet kan være hårdt og medføre lidelse for os. Langt de fleste mennesker oplever modgang før eller siden, og compassion er den eneste respons, der giver mening, når vi lider… Derfor bliver vi nødt til at udvikle hjælpsomme egenskaber og færdigheder, så vi kan finde rundt i mørket og kaste lys.

… når lidelse dukker op vil compassionprocessen hjælpe til at skabe mening og lindring. Når vi lider, er det et signal, der skal tages alvorligt.” (fra forordet i bogen: Compassion Fokuseret Terapi i praksis af Christina Schlander, 2020).

CFT – en moderne og effektiv metode

Compassion-Fokuseret Terapi (CFT) kan lære dig at håndtere den smerte og lidelse, som er en del af det menneskelige grundvilkår. CFT er en moderne  tilgang indenfor kognitiv terapi – og det er en evidensbaseret og effktiv metode til håndtering af livskriser, angst, stress og depression.

Book en CFT Psykolog her

Vend selvkritik til glæde med CFT

Når vi mennesker møder udfordringer, som er uoverskuelige eller vanskelige at håndtere, oplever vi utilstrækkelighed. Vi kritiserer og fordømmer os selv for at ”vi burde være eller handle anderledes”. Det falder mange af os helt naturligt at rette kritikken indefter – imod os selv. Sådan er hjernen konstrueret fra naturens hånd.

CFT er baseret på menneskets natur

CFT-metoderne er baseret på menneskesindets natur og den måde hjernen er organiseret og fungerer på. Der anvendes bl.a. mindfulness, åndedrætsøvelser og visualisering.

I terapien trænes evnen til at håndtere en hård selvkritik gennem compassion. CFT-øvelserne skal træne dig i at forstå og bryde problematiske mønstre i din tænkning. Med CFT vil du lære at håndtere vanskelige følelser relateret til angst, vrede, skam og selvkritik.

CFT kan indgå i individuelle samtaler, i relationelle samtaler eller i gruppeterapi.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT PÅ KLINIKKEN

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

PSYKOLOG-HUSET:

FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer .

Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT PSYKOLOG:

Psykologhuset FiiRST

Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

20 20 09 34

CVR: 41419458

Autorisationsnr.:        21-28892

FØLG FiiRST PSYKOLOG:

Hjemmeside administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
tina@stokkebo.dk

Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

GRATIS HJÆLP OG STØTTE: 

Liste over gratis tilbud. Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling