FamilieTerapi

Trives familien ikke? Overvejer du om terapi med et nærtstående familiemedlem kan afhjælpe konflikterne? Læs videre og find ud af, hvad familieterapi går ud på, og hvordan Familieterapi med en dygtig psykolog kan hjælpe dig og dem, som du holder af.

FamilieTerapi

Ved Familie Terapi er der fokus på det, der sker i relationen. Målet er at reducere antallet af konflikter blandt familiens medlemmer og skabe større forståelse, nærhed og samhørighed.

Hvad er FamilieTerapi velegnet til?

Familie Terapi er velegnet til at reparere relationerne efter svigt og tillidsbrud. Typiske problemer er søskendejalousi, skilsmisse og konflikter i sammenbragte familier.

Familie Terapi kan også anvendes ved efterbehandling af afhængigheder, der har været ødelæggende for relationen mellem forældre og deres voksne børn. Det kan være misbrug af alkohol, stoffer eller andet hos enten forældrene eller barnet. Misbruget skal være stoppet, førend familieterapi kan anbefales. 

FamilieTerapi og Traumer

Traumer i form af vanskelige børnefødsler, aborter, fertilitetsbehandling m.v. kan også belaste forældreskabet – og relationen til børnene senere i livet.

Det samme gælder ved adfærds- og udviklingsforstyrrelser hos børn i familien. 

Skilsmisse og sammenbragte familier

Der opstår helt naturligt konflikter ved skilsmisse og i sammenbragte familie. Dem kan det være gavnligt at få psykologhjælp til. Er psykologen uddannet til at arbejde med relationer og tilknytningsmønstre, vil det være muligt, at ændre de dynamikker og samspilsmønstre, der præger familien i dag. 

Er du stadog i tvivl? Så kontakt mig for en uforbindende telefonisk forsamtale. 

Familie Terapi Århus

Valg af psykolog

Ved FamilieTerapi er det vigtigt at vælge en psykolog eller terapeut, der er uddannet i den metode, der anvendes.

Psykologen bør have en overbygning i form af uddannelse og erfaring med den målgruppe, som terapien retter sig imod. Spørg efter psykologens uddannelse og erfaring. Spørg også ind til, hvordan psykologen anvender supervision på sine sager.

Psykologens uddannelse og erfaring

Psykolog Tina Stokkebo er autoriseret. Tina er uddannet i brug af EFT-metoden, og modtager løbende supervision på konkrete sager. Tina arbejder med voksne og børn over 16 år.

Tina foretager ikke selv psykologisk udredning af børn. Tina tilbyder heller ikke terapi, der involverer mindre børn. Derimod taler hun gerne med forældrene om deres håndtering af børnene.

Har I brug for FamilieTerapi, der involverer mindre børn, henvises til en relevant samarbejdspartner. Er der brug for en egenlig psykologisk udredning af børn, henvises til egen læge/børnelæge eller relevant samarbejdspartner afhængig af barnets alder og problemstilling.

PSYKOLOG ERFARING

Psykolog Tina Stokkebo  tilbyder FamilieTerapi ud fra EFT. Tina Stokkebo har en videreuddannelse i EFT fra Parterapeutisk Institut v. Lone Algot i Århus. Tina er indehaver af Psykologhuset FiiRST. Klinikken har en central beliggenhed i Århus C.

Læs om Psykolog Tina Stokkebo og Psykologhuset FiiRST i Århus her

BØGER OM FAMILIE TERAPI

 • Den Levende Familie, af Kirsten Seidenfaden og Piet Draiby samt Susanne Søborg Christensen og Mette-Marie Davidsen.
  ISBN: 978-87-1135-548-41, 2013
  HVEM KAN HAVE GAVN AF FAMILIETERAPI?

  Hvem går i Familieterapi?

  Søskende og halvsøskende uanset alder, forældre og deres børn samt skilte par kan have gavn af familieterapi. Også ‘regnbuefamilier’ og par, der lever adskilt kan profitere af familie terapi. FamilieTerapi er især velegnet til at reparere relationer efter svigt, tillidsbrud og konflikter. Og det er aldrig for sent at række ud efter hinanden. Det ældste søskendepar jeg har haft i terapi var 72 og 76 – og de havde ikke talt sammen i 23 år. Jeg har også hjulpet adskillige tvillinge-par med de særlige tilknytningsmæssige problemstillinger, der udspiller sig i tvillinge-relationer.

  Hvornår anvendes Familie-terapi?

  Terapi i familier kan lære parterne at håndtere svære følelser i forlængelse af behandling for afhængigheder. Det kan være ludomani, hash eller alkoholmisbrug – enten hos forældrene eller hos barnet. 

  Familieterapi kan også bruges til at bearbejde andre hændelser, der har været ødelæggende for relationen mellem f.eks. forældre og deres voksne børn. Børn føler sig ofte svigtet af forældrene, hvis den ene eller begge forældre f.eks. har rejset meget. Det kan også være, at de er rejst til en anden by eller til udlandet for at bo og arbejde. Eller måske har de bare arbejdet alt for meget, så der ikke har været så meget tid til at være familie.

  Psykisk sygsom i familien, spiseforstyrrelser, gentagne eller alvorlige depressioner og kroniske smerter kan betale relationerne i en familie – uanset om det er forældrene eller børnene, der er syge.

  Traumer og oplevelser som f.eks. vanskelige børnefødsler, aborter, fertilitetsbehandling og ulykker kan ramme en familie hårdt. Måske har familien mistet en nærtstående – og tabet er ikke bearbejdet.

  Der kan også være adfærds- og udviklingsforstyrrelser eller handicaps blandt familiens medlemmer. Forhold som disse kan belaste forældreskabet – og relationen til børnene senere i livet.

  Familieterapi til skilte og sammenbragte familier

  En skilsmisse gennemføres sjældent, uden at såvel børn som voksne efterlades med smertefulde og følelsesladede erindringer. Opevelserne følger med ind i voksenlivet eller næste parforhold, som en del af “bagagen”.

  De konflikter, der helt naturligt opstår i en sammenbragt familie, kan der være brug for at få psykologhjælp til.

  Er psykologen uddannet til at arbejde med relationer og tilknytningsmønstre, vil det være muligt, at ændre de dynamikker og samspilsmønstre, der præger den sammenbragte eller adskilte familie i dag.

  Alle i familieterapi skal være motiverede

  Ligesom i parterapi er det i familieterapi vigtigt, at der er et aktivt ’ja’ fra begge parter. Altså… begge personer skal have et ønske om at fortsætte eller forbedre relationen. Hvis den ene part har opgivet, er i tvivl – eller på forhånd er helt ’tjekket ud’, så er FamilieTerapi formentlig ikke den rigtige løsning. Der er det bedre, at arbejde hver for sig for en periode, så begge parter kan bringes til større afklaring om egne værdier, mønstre og bidrag til den brudte kontakt.

  Kom igennem skilsmissen med familieterapi

  Er der tale om et brud eller en skilsmisse, kan begge parter (og dermed også børnene) hjælpes igennem processen på en skånsom måde.

  Uanset hvilke konkrete problemer, familien har brug for hjælp til at få løst, kan FamilieTerapi være en hjælp til at håndtere sårbarhed, uenigheder, tillidsbrud og andre vanskeligheder. Familieterapi former en ny og tryggere ramme omkring relationen og den måde, som familiens medlemmer kommunikerer sammen på. Terapien danner således grundlag for, at samhørighed, fællesskab og kærlighed kan blomstre igen.

  Hvornår er familieterapi ikke løsningen

  Familieterapi er typisk ikke løsningen ved ubehandlet misbrug eller afhængigheder, vedvarende affærer (som ikke ønskes afsluttet), psykisk og fysisk vold mellem parterne samt andre former for overgreb. Hvis I aktuelt står i en sådan situation, skal vi have en snak om, hvordan I bedst kan hjælpes videre til relevant rådgivning og støtte.

  HVORDAN VIRKER FAMILIETERAPI?

  Hvordan foregår FamilieTerapi?

  Gennem samtaler og små øvelser vil I få konkrete redskaber til at forbedre kommunikationen og finde nye, hensigtsmæssige tilgange til problem- og konfliktløsning. Kærlighed kan være et smertefuldt bekendtskab.

  Så længe begge parter har et ønske om at forbedre relationen, er det dog næsten altid muligt at finde hen til et nyt og mere trygt og tillidsfuldt sted sammen.

  Hvad er der fokus på i Familie-Terapi?

  Gennem en række samtaler opnår parterne en større forståelse for andens perspektiv. Der arbejdes meget bevidst med de reaktionsmønstre, der kendetegner relationen. Begge parter bliver i familieterapi nødt ti lat have et ønske om at arbejde med sig selv. 

  For nogen kan det være ganske vanskeligt, at indrømme egen andel i en konflikt. Hvis vi skal nå hinanden igen, forspne os og tilgive hverandres fejltrin, så er det imidlertid vigtigt og nødvendigt, at vende blikket indefter.

  Familieterapi bringer sindene i kog, det føles ofte sårbart at lukke op for mennesker, der betyder meget for os. Det kan være godt at tænke på, at det netop føles vanskeligt, fordi det er så betydningsfuldt. 

  FamilieTerapi ud fra EFT

  Terapi ud fra EFT består forenklet af tre faser. I første fase arbejder vi med at blive bevidste om de mønstre, der skaber problemer for de involderede parter. I næste fase arbejdes med at skabe mere hensigtsmæssige handlemønstre, der skaber tryghed, tillid og nærhed mellem parterne. Deltagerne lærer at vende blikket indefter og sende tydelige beskeder til hinanden, så man ikke skal gætte sig frem til, hvad den anden tænker. I den tredje fase styrkes de positive forandringer som nu kendetegner relationen.

  FamilieTerapi er hårdt arbejde

  Familieterapi er hårdt arbejde – ikke en mirakel løsning. Men det er også spændende og berigende, fordi parterne får en dybere forståelse af, hvad der skaber ubalance i relationen.

  Jo mere motiveret parterne er for at arbejde målrettet med sig selv og relationen, desto hurtigere og større fremskridt vil man opleve i bestræbelserne på at skabe varige forandringer.

  Gå efter kvalitet, når du skal vælge

  Det er ikke alle terapeuter, der er certificeret i de metoder, de selv anvender. Selvom uddannelse og certificering ikke i sig selv er en garanti for kvalitet, så bør du vælge en familieterapeut, der har en uddannelse som psykolog fra universitetet. Det kan også være godt at vælge en psykolog, der er autoriseret – og som har en efteruddannelse indenfor den retning, som vedkommende praktiserer.

  Når det er sagt, så findes der rigtig mange dygtige terapeuter, der ikke er psykologer. 

  Familieterapi og parterapi er mere kompliceret at arbejde med end individuelle terapiformer. Terapi ud fra EFT er en krævende proces. En god psykolog eller familieterapeut kan derfor ikke nøjes med at fremvise et papirer på kurser og uddannelse. En god psykolog / en god familieterapeut vil have fokus på fortsat læring gennem løbende supervision. Spørg derfor til, om din terapeut modtager supervision. Du kan også spørge om, hvem der i givet fald er supervisor. Hos en professionel psykolog / terapeut vil du kunne opleve, at udvalgte terapi-sessioner optages på video, så psykologen kan få supervision på sit arbejde.

  Sammen med en god terapeutisk alliance er løbende supervision erfaringsmæssigt et af de vigtigste redskaber for et successfuldt terapiforløb.

  HVAD TALER VI OM I FAMILIETERAPI?

  Pinligt at bede Familiepsykologen om hjælp?

  Overvejer I, om det kan være godt for familien, at få hjælp af en familiepsykolog? Er I i tvivl om, hvad en Familiepsykolog kan hjælpe med? Har I tanker om, at det er pinligt, at bede en psykolog om hjælp til at håndtere familiens problemer? Kan skamfølelsen ligefrem afholde jer fra at tage næste skridt?

  Så skal I vide, at I ikke de eneste, der har det på den måde. Vi er mange forældre, der føler os usikre og utilstrækkelige i forældrerollen. Både min mand og jeg har selv prøvet at stå på det selvsamme sted.

  Høje forventninger til forældre

  Samfundet, skoler og institusioner stiller mange krav til forældre i dagens Danmark. Børnesynet har ændret sig – som det jo gør fra generation til generation. Og heldigvis for det… Børn i dag har rettigheder, de bliver lyttet til, taget med på råd – og de får at vide i folkeskolen, at det har de krav på. Som forældre påvirkes vi af disse strømninger og tidstypiske trends. Ofte oversiger vores egne forventninger til os selv omgivelsernes. Alle syntes at have en holdning til, hvad det vil sige at være en god forælder.

  Skyld og skam hjælper ikke trivslen

  Børneopdragelse og børns rettigheder er virkelig sat på dagsordenen. Der er nye normer for, hvordan man er sammen med børn – og hvor meget. De fleste forældre jeg har mødt vil gerne gøre det godt (eller perfekt) – og det skaber et kæmpe forventningspres. Samtidig kan det opleves som en falliterklæring at bede om hjælp til at håndtere ens børn. Men skyldfølelse og skam er ikke særlig hjælpsomt i forholdt til familiens strivsel. Selvom det er forståeligt, at I kan blive ramt skyld og skam, så hjælper det jer ikke til at håndtere presset og få mere overskud i hverdagen

  Hverdag og stress i Familien

  Som forældre prøver vi at gøre vores bedste…. vil vil gerne gøre det godt, strække os langt for at give vores børn en god opvækst. Sådan er i hvert fald flertallet af de forældre, som jeg kender.

  Det er måske netop grunden til at at vi nogle gange får presset os selv for langt – måske helt ud over grænsen. Der skal handles, smøres mad, vaskes tøj, laves lektier… Praktikken kommer til at fylde for meget – og vi kører træt i hamsterhjulet. Samtidig længes vi efter familiehygge, tid sammen, nærvær, fællesskab og samhørighed. De hyggelige stunder med brædtspil og varm kakao forsvinder. Tiden bliver knap og energien bliver brugt på konflikter, skænderier og dårlig stemning. De glade smil forsvinder.

  Bekymring for børnenes trivsel

  Vi er mange forældre, der er bekymrede for børnenes trivsel. Nogle børn er udafreagerende – og har en adfærd, der er vanskelig at håndtere. Det er naturligt at blive bekymret, når et barn slår, sparker, bider og har sociale udfordringer i børnehaven eller i skolen. Nogle børn er meget ængstelige, kede af det, tisser i bukserne eller i sengen, har en fantasiven, lyver eller udviser misttillid eller vrede i omgivelserne. Vi kan også blive bekymrede, når børnene er syge. Det samme gælder, hvis de er født med en udviklingsforstyrrelse – eller måske et fysisk handicap. Jeg har selv et barn, der er føt med lav muskeltonus, en koordinationsforstyrrelse og et meget sensitivt sind. Jeg véd, hvordan det er at være bekymret – og hvordan det påvirker ens tankevirksomhed og humør.

  Vi skælder ofte for meget ud

  Ja tak! Det kender vi godt… Vi kan komme til at skælde vores børn ud – selvom vi dybest set er mest irriterede på os selv. Eller vi reaterer for voldsomt på vores egne frustrationer og bekymringer – også selvom vi har lovet os selv – at sådan vil vi ikke være som forældre. Vi har en tendens til at blive selvkritiske og bebrejde os selv, over at vi ikke formår at stoppe den adfærd, som forurener vores selvbillede.

  Vi føler os utilstrækkelige

  Det gør vi  som forældre, når vi oplever, at vi ikke kan æmdre situationen. Når vi har prøvet, at gøre tingende anderledes og sige tingene anderledes – og det ikke hjælper. Når vi har investeret tid og energi i at forandre os til det bedre – eller prøvet at ændre familiedynamikkerne – uden at noget af det virker.

  Vi drømmer om fred og ro

  Når vo ikke trives, og når frustrationen og magtesløsheden tager overhånd, så kan vi komme ti lat give op. Vi bliver kede af det, deprimerede, trætte og opgivende. Måske mister vi håbet om at det nogensinde bliver bedre. Når vi bliver i tvivl, om vi kan genfinde fællesskabet, samhørigheden og den gode stemning igen, så falmer billedet af den lykkelige familie. Nogle gange falmer det så meget, så vi begynder at forestille os, hvordan det ville være at blive skilt. Vi ville måske helst blive ved med at være en familie, men tanken om at bo i et rækkehus helt for sig selv bliver tiltalende, fordi vi bare drømmer om fred og ro.

  Familiepsykolog i Århus C

  Når vi begynder at forestille os lyksaligheden ved at være selv hver anden uge – uden børn og partner, så har vi brug for at række ud efter hjælp. Og den kan du få hos Psykologhuset FiiRST i Århus C. 

  SKAL BØRNENE MED TIL FAMILIETERAPI?

  Skal du tale med vores børn?

  Hvis der er tale om mindre børn, så vil jeg altid tale med forældrene, om hvordan I bedst tackler de problemer, som familien måtte have. Børn uner 16 år deltager ikke i samtalerne.

  Hvis Jeg skal arbejde med børn over 16 år, så vil jeg altid bede om at få en individuel samtale med dem, inden terapien påbegyndes. Når jeg vil tale med dem individuelt – uden Jeres tilstedeværelse, er det fordi, at jeg har brug for at opbygge en god og tillidsfuld realtion til dem, inden terapien begynender.

  FAMILIE-TERAPI ÅRHUS

  Ved familie terapi ud fra EFT-metoden, ligger fokus på tilknytningens betydning for relationen mellem partnerne. Terapien lærer parterne at se om bag adfærden og forstå egne og andres handlemønstre. Der skabes en større forståelse for de problemer, som opleves i familien.

  EFT-terapi bygger på videnskabelige metoder fra USA, der antager, at vi har en grundlæggende længsel efter trygge relationer baseret på kærlighed, nærhed og samhørighed. Når tryghed er til stede i relationen, føler vi os stærke, mere selvstændige og frie. Terapi ud fra EFT kan hele tillidsbrud og traumer, som vi har med i bagagen, så vi kan få tilliden til hinanden igen.

  Hvis terapi ud fra EFT skal fungere, må deltagerne være villige til at arbejde med egne mønstre – ligesom begge parter må have et ønske om at relationen skal bestå.

  EFFEKTIV METODE

  EFT er en af de få metoder, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. EFT har været genstand for omfattende forskning, og det er for nuværende den retning, der har vist sig mest virksom på sigt.

  Når I skal vælge en familieterapeut / en familiepsykolog, bør I vælge en terapeut, der har en uddannelse som psykolog fra universitetet, og en efteruddannelse indenfor den terapi-retning der praktiseres. Det bør også være en terapeut, der har erfaring med den målgruppe, som familien repræsenterer: sammenbragt, skilsmisse, regnbue, smerteramt, mindre børn…

  Hvis I ikke er sikre på, om familie terapi er det rigtige for jer, så kontakt mig for en uforpligtende telefonisk for-samtale. Så finder vi ud af, hvordan I bedst kan hjælpes i den nuværende situation.

  FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

  Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

  Frederiksgade 74A, 1. th
  8000 Aarhus C.

   

  PARKERING TÆT PÅ KLINIKKEN

  Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

  Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

   

  PSYKOLOG-HUSET:

  FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

  Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer .

  Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner.

  Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

  KONTAKT PSYKOLOG:

  Psykologhuset FiiRST

  Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

  20 20 09 34

  CVR: 41419458

  Autorisationsnr.:        21-28892

  FØLG FiiRST PSYKOLOG:

  Hjemmeside administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

  Mobil: 2020 0934
  tina@stokkebo.dk

  Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

  GRATIS HJÆLP OG STØTTE: 

  Liste over gratis tilbud. Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

  BLOG OM PSYKOLOGI: 

  Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling