Kognitiv Adfærds Terapi

Måske har du hørt, at KAT er en af de mest anvendte metoder til behandling af angst, depression eller OCD?

Her kan du læse mere om, hvad du vil kunne forvente ved et terapiforløb med fokus på tanker, følelser og adfærd.

Hvad er Kognitiv Adfærdsterapi?

KAT er en af de bedst videnskabeligt undersøgte terapiformer til brug ved individuelle samtaleforløb.

Når psykologer hos FiiRST i Århus arbejder ud fra kognitive metoder, tager vi afsæt i, at mennesker er styret af kognitive processer. Der lægges vægt på sammenhængen mellem tanker, følelser, handlinger og fysiske (kropslige) reaktioner.

KAT er en metode, der er karakteriseret ved at vægt på tænkningens og adfærdens betydning for følelseslivet og generelt for udviklingen af psykiske problemer og symptomer. Der vil være fokus på at undersøge, hvordan lidelser vedligeholder sig selv og forstærkes af bestemte tanke- og handlemønstre.

I terapien vil du sammen med din psykolog identificere uhensigtsmæssig tænkning og adfærd, så du kan ændre på disse mønstre. At ændre den måde du tænker og handler på, kaldes også for kognitiv omstrukturering.

KAT er en aktiv og direkte behandlingsmetode, hvor psykologen forklarer metoden og stiller spørgsmål, som giver refleksion. Du vil komme til at udforme og teste hypoteser sammen med din psykolog, anvende forskellige teknikker, metoder og eksperimenter – både i terapisessionen og selv derhjemme.

Når dine negativ tanke- og handlemønstre ændres til at være mere realistiske og hensigtsmæssige, vil du opnå en bedre livskvalitet.

 

Godt at vide om KAT

Kognitiv Adfærds Terapi fokuserer på forholdet mellem hvad vi tænker, hvordan vi føler og hvad vi gør.

Terapiformen kan anvendes som behandlingsmetode ved de fleste psykiske problemer hos børn, unge og voksne.

Kognitiv Adfærdsterapi anbefales især ved behandling af angstlidelser som f.eks. socialangst, panikangst, helbredsangst, enkelfobi og generaliseret angst.

KAT den behandlingsform, der har vist sig mest virksom ved behandling af OCD. Metoden er også velegnet ved andre typer af tvangstanker og tvangshandlinger som Tourettes (TICS), skin picking, trikotillomani etc.

Du kan læse mere om KAT og angst her.

Du kan læse mere om OCD her

PSYKOLOGERNE

Psykolog Ravnhild Reinsdottir fra psykologhuset FiiRST i Århus tilbyder individuelle samtaler ud fra KAT. Ravnhild har mange års erfaring med behandling af bl.a. socialangst, panikangst, helbredsangst, fobier, OCD, tvangstanker etc.

Psykolog Tina Stokkebo og Psykolog Rikke Svendsen arbejder begge med KAT som behandlingsform, hvor det skønnes relevant for den konkrete problemstilling.

Du kan læse mere om psykologerne her

BØGER OM KOGNITIV TERAPI

  • Lev mere tænk mindre af Pia Callesen
    ISBN: 978-87-4003-542-1, 2017
  • Kort og godt om angst af Mikkel Arendt og Sanne Kjær 
    ISBN: 978-87-7158-390-8, 2017

HVEM KAN HAVE GAVN AF KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI?

Kognitiv Adfærdsterapi har især vist sig virksom ved forskellige typer angst (inkl. fobier) samt ved stress og depression, men terapiformen er velegnet ved en lang række lidelser. Især ved tvangstanker og tvangshandlinger som OCD er Kognitiv Adfærds-Terapi et nødvendigt element.

Kognitiv Adfærdsterapi anvendes også som behandlingsmetode ved en bred vifte af andre psykiske problemstillinger hos både børn, unge og voksne. Det gælder f.eks. ved bl.a. sorg og tvangslidelser (f.eks. OCD og spiseforstyrrelser), misbrug, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og ADHD.

KAT er en god terapiform til de fleste problemstillinger, der hænger sammen med mentale processer. Hvis du f.eks. oplever at have tendens til at fortolke tingene på en negativ måde, så vil du sandsynligvis opleve en aktiv forskel med KAT.

Terapiformen kan anvendes både ved individuel terapi eller i gruppe – og i sammenhæng med andre behandlingsmetoder.

HVORDAN VIRKER KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI?

Kognitiv Adfærdsterapi er en metode, hvor der i behandlingen er fokus på klientens tænkning om sig selv, andre, sine omgivelser og aktuelle situation. Klientens tankemønstre identificeres, og bevidstheden om disse mønstre fører til en mere realistisk og hensigtsmæssig tænkning – og til en ændring i adfærd.

Negative tanker aktiveres ofte automatisk, i bestemte situationer og stemninger. Det gælder i terapien om at identificere disse. I terapien vil du derfor lære at reducere de negative tanker via en nysgerrighed på (og en indsigt i) egne psykiske processer og ubevidste mekanismer.

Det særlige ved KAT er den kognitive omstrukturering, altså at ændre uhensigtsmæssige tankegange og adfærdsmønstre. Først via en bevidst og målrettet indsats – og senere bliver den bevidste tilgang omsat til alternative og mere hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Du vil derfor opleve, at du i forløbet skal øve dig på, at danne alternative tanker, d.v.s. tanker, der er mere realitiske, og som i højere grad støtter og opmunterer en selv, og som medvirker til at du kan se mere nuvanceret på dig selv, på andre og på situationen som helhed.

Den kognitive terapi virker ved, at man aktivt arbejder på aktuelle problemstillinger sammen med sin psykolog. Først identificeres bestemte tanke- og adfærdsmønstre, som fører til negative tanker – og derefter afhjælpes de uhensigtsmæssige mønstre gennem en re-fokusering af tankegange i mere opmuntrende retning. Der anvendes forskellige teknikker som beroligende åndedræt, logisk og rationel tænkning, genfortolkning af konkrete hændelser etc.

Formålet med terapien er, at klienten lærer at hjælpe sig selv – og på den lange sigt får en højere livskvalitet gennem en mere positiv tilgang til livet og en mere hensigtsmæssig adfærd.

HVORDAN ARBEJDES DER MED KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI I PRAKSIS?

I et KAT-forløb arbejdes med aktuelle problemstillinger – her og nu. Der er et ligeværdigt forhold og en åben, samarbejdende dialog mellem terapeut og klient. Den terapeutiske relation er, som ved alle andre terapiformer, også en vigtig faktor ved terapi ud fra et kognitivt teorigrundlag.

Det er en meget løsnings- og handlingsorienteret terapiform, hvor der f.eks. sættes konkrete mål for det terapeutiske arbejde, og hvor der arbejdes med konkrete opgaver som gradvis eksponering af det som f.eks. volder angst. Sammen med psykologen vil du derfor udarbejde en plan for, hvordan du gradvist kan udsætte dig selv for angstprovokerende situationer i dit eget tempo, ligesom du vil lære, hvilke metoder du kan anvende for at dæmpe din angst i disse situationer.  

Psykologen forklarer, hvorfor man laver de enkelte øvelser. Nogle øvelser laves i terapien først – andre gives som hjemmearbejde. I Kognitiv Adfærdsterapi undervises klienten også, så denne får indsigt i grundlæggende psykiske processer med relevans for det problem, klienten ønsker at arbejde med.

Der fokuseres på, hvordan disse processer hjælper os med at få vores livssituation til at give mening, og på hvordan mentale processer i andre sammenhænge kan give os problemer. Slutteligt lærer klienten, hvordan en kognitiv omstrukturering kan hjælpe tankegange og handlingsmønstre i en mere hensigtsmæssig retning.

Som klient udformer og tester man hypoteser sammen med sin psykolog, der anvendes hyppigt eksperimenter – både i terapisessionen og derhjemme. Målet her er at klienten lærer at hjælpe sig selv fremadrettet. Hjemmeopgaver kan være åndedrætsøvelser, mindfulness eller registrering af symptomer i løbet af dagen eller hen over et bestemt tidsrum. Forskning og erfaring viser, at jo mere man arbejder på det lærte og laver opgaver hjemmefra mellem sessionerne, desto mere succesfuld er terapien.

HISTORISKE RØDDER - KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI

Kognitiv Adfærdsterapi som behandlingsform er udviklet af amerikanerne Albert Ellis (psykolog) og Aaron Beck (psykiater) på baggrund af Beck’s kognitionsteori fra 1960’erne. KAT tager i sin oprindelse udgangspunkt i en tilgang, hvor alt skulle kunne måles. Det er også grunden til at metoden er blevet så successfuld. Der har fra forskerside nemlig været fokus på at måle og dokumentere, hvilke teknikker, der har været virksningsfulde i fht. et succesfuldt terapiforløb. Ligeledes ses dette historiske afsæt ved, at der i terapien hyppigt anvendes skemaer til registrering af f.eks. intensitet og hyppighed af bestemte typer adfærd. Der fokuseres også på aktuelle problemstillinger og tankemønstre, i højere grad end den beskæftiger sig med problemstillinger fra fortiden – barndommens traumer etc.

Tænkning forstås som primær årsag til mennesker psykiske problemer, og terapien er derfor udformet med udgangspunkt i psykopatologi og empirisk viden om de enkelte lidelsers karakteristika.

Kognitiv adfærdsterapi er over tid blevet en dominerende retning indenfor psykoterapien i en stor del af den vestlige verden. Årsagen til denne fremgang skyldes adskillige faktorer, hvor især det stadigt stigende fokus på evidens-baserede metoder, har haft stor betydning.

Hundredevis af studier har studier har vurderet virkningsgraden af interventioner ud fra KAT. På den baggrund er Kognitiv Adfærdsterapi dokumenteret som den mest virksomme behandling til håndtering af forskellige typer angst som socialangst, panikangst, helbredsangst, enkelfobier og generaliseret angst samt tvangstanker og handlinger, herunder OCD og Tourette (TICS).

OPSUMMERING

KAT (Kognitiv Adfærdsterapi) er en terapiform, hvor psykologen arbejder med ”her og nu” problemer.

Metoden har dokumenteret effekt ved behandling af bl.a. angstlidelser, depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni, misbrug. Det har vist sig at være særligt effektivt i behandling af specifikke angstlidelser som fobier og tvangstanker- og handlinger som f.eks. OCD.

Kognitiv Adfærdsterapi er en samtalebaseret terapi, hvor der er fokus på bedring og behandling af lidelser ud fra klientens tænkning om sig selv, andre, sine omgivelser og sin aktuelle situation.

Det er en meget løsnings- og handlingsorienteret terapiform, hvor der f.eks. sættes konkrete mål for det terapeutiske arbejde, og hvor der arbejdes med konkrete opgaver som gradvis eksponering af det som f.eks. volder angst. Sammen med psykologen vil du derfor udarbejde en plan for, hvordan du gradvist kan udsætte dig selv for angstprovokerende situationer i dit eget tempo, ligesom du vil lære, hvilke metoder du kan anvende for at dæmpe din angst i disse situationer.

Formålet med terapien er, at klienten lærer at hjælpe sig selv til en mere hensigtsmæssig adfærd. Via tillærte teknikker og værktøjer får klienten skabt sig selv et mere realistisk og positivt livssyn og et bedre liv på sigt.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Vores lokaler er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor vi holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

OM FiiRST:

FiiRST er et Psykologhus. Et klinikfælleskab  med central beliggenhed i Århus C.

Vores kunder kommer fra hele Østjylland. Vi tilbyder også online konsultationer til klienter i øvrige Danmark og udlandet.

Vi samarbejder med forsikringsselskaber, psykolognetværk og erhverv/institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT OS:

Du kan finde kontaktinfo til den enkelte psykolog under vedkommendes egen profil. Her finder du også psykologens CVR-nummer.

Hjemmeside og lokaler administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
Mail: tina@stokkebo.dk
CVR: 41419458

Adresse: Frederiksgade 74A, 1. th. 8000 Århus C

FØLG OS:

Følg os på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling