Kognitiv Adfærds Terapi – KAT

Måske har du hørt, at Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) er en af de mest anvendte metoder til behandling af angst, depression eller OCD?

Her kan du læse mere om, hvad du vil kunne forvente ved et terapiforløb ud fra Kognitiv Adfærdsterapi med fokus på tanker, følelser og adfærd.

Hvad er Kognitiv Adfærdsterapi?

Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) er en af de bedst videnskabeligt undersøgte terapiformer til individuelle samtaleforløb.

Når psykologer arbejder ud fra Kognitiv Terapi, tager vi afsæt i, at mennesker er styret af kognitive processer. Der lægges især vægt på sammenhængen mellem tanker, følelser, handlinger og fysiske (kropslige) reaktioner. Hos Psykologhuset FiiRST i Århus arbejder vi med Kognitiv Terapi. Det gælder både KAT – og de nyere terapiformer CFT og ACT.

Kognitiv Adfærdsterapi – Metoden

Kognitiv Adfærdsterapi er en metode, der lægger vægt på tænkningens og adfærdens betydning for følelseslivet og for udvikling af psykiske problemer og symptomer. I kognitiv Adfærdsterapi er der fokus på at undersøge, hvordan lidelser vedligeholder sig selv og forstærkes af bestemte tanke- og handlemønstre.

I terapien vil du sammen med din psykolog identificere uhensigtsmæssig tænkning og adfærd, så du kan ændre på disse mønstre. At ændre den måde du tænker og handler på, kaldes også for kognitiv omstrukturering.

Kognitiv Adfærdsterapi – Livskvalitet

Når dine negativ tanke- og handlemønstre ændres til at være mere realistiske og hensigtsmæssige, vil du opnå en bedre livskvalitet.

 

Kognitiv Terapi til Angst Panikangst og OCD

Godt at vide om Kognitiv Terapi

Kognitiv Adfærdsterapi fokuserer på forholdet mellem hvad vi tænker, hvordan vi føler og hvad vi gør. Terapiformen kan anvendes som behandlingsmetode ved de fleste psykiske problemer hos børn, unge og voksne.

Mest virksom til Angst – herunder OCD

Kognitiv Adfærdsterapi anbefales især ved behandling af angstlidelser som f.eks. socialangst, panikangst, helbredsangst, enkelfobi og generaliseret angst. Kognitiv Adfærdsterapi er den behandlingsform, der igennem en årrække har vist sig mest virksom ved behandling af OCD. Andre – nyere metoder – som CFT (Compassion Fokuseret Terapi) er dog velegnede til behandling af OCD i mildere form.

Tourettes, skin picking, trikotillomani

Metoden er også velegnet ved andre typer af tvangstanker og tvangshandlinger som Tourettes (TICS), skin picking, trikotillomani etc. Psykolog Tina Stokkebo henviser til dygtige psykolog-kolleger ved Tourettes, skin picking, trikotillomani og svær OCD.

Du kan læse mere om KAT og Angst her

Du kan læse mere om OCD her

PSYKOLOG ERFARING

Psykolog Tina Stokkebo fra Psykologhuset FiiRST i Århus arbejder med Kognitiv Adfærdsterapi som behandlingsform, hvor det skønnes relevant for den konkrete problemstilling. Det kan være ved omstrukturering og eksponering ved generaliseret angst, socialangst, panikangst, tvangstanker og tvangshandlinger (OCD), afhængigheder i fht. intimitet m.v.

Hvis du har brug for psykologhjælp til helbredsangst, fobier, svær OCD, misofoni, tourettes (TICS) etc. – så vil jeg henvise til en kompetent kollega og samarbejdspartner.

Book tid her

BØGER OM KOGNITIV TERAPI

  • Lev mere tænk mindre af Pia Callesen
    ISBN: 978-87-4003-542-1, 2017
  • Kort og godt om angst af Mikkel Arendt og Sanne Kjær 
    ISBN: 978-87-7158-390-8, 2017

HVEM KAN HAVE GAVN AF KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI?

Kognitiv Adfærdsterapi, Angst – OCD

Kognitiv Adfærdsterapi har især vist sig virksom ved forskellige typer angst. Det gælder f.eks. ved fobier, men terapiformen er velegnet ved en lang række lidelser, herunder ved stress og depression. Især ved tvangstanker og tvangshandlinger som OCD er Kognitiv Adfærdsterapi et nødvendigt element.

Kognitiv Adfærdsterapi anvendes som behandlingsmetode ved en bred vifte af andre psykiske problemstillinger hos både børn, unge og voksne. Det gælder f.eks. ved bl.a. sorg og tvangslidelser, herunder OCD og spiseforstyrrelser, misbrug, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og ADHD.

Omstrukturering af Negative Tanker med Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi er en god terapiform til de fleste problemstillinger, der hænger sammen med mentale processer. Hvis du f.eks. oplever at have en tendens til at fortolke tingene på en negativ måde, så vil du sandsynligvis opleve en aktiv forskel med Kognitiv Adfærdsterapi.

Psykologer i Århus – Kognitiv Adfærdsterapi

Terapiformen kan anvendes både ved individuel terapi eller i gruppe – og i sammenhæng med andre behandlingsmetoder. Der findes mange dygtige psykologer i Århus, der arbejder med Kognitiv Adfærdsterapi. Spørg din psykolog, om vedkommende arbejder med Kognitiv Adfærdsterapi. Du kan også spørge din psykolog om vedkommende konkret anvender Kognitiv Adfærdsterapi i din behandlingsplan. Psykolog Tina Stokkebo fra Psykologhuset FiiRST i Århus anvender Kognitiv Adfærdsterapi som et element i behandling af stress, angst og depression samt mildere former for tvangstanker og tvangsthandlinger, herunder OCD.

HVORDAN VIRKER KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI?

Kognitiv Adfærdsterapi er en metode, hvor der i behandlingen er fokus på klientens tænkning om sig selv, andre, sine omgivelser og aktuelle situation. Klientens tankemønstre identificeres, og bevidstheden om disse mønstre fører til en mere realistisk og hensigtsmæssig tænkning – og til en ændring i adfærd.

Negative tanker aktiveres ofte automatisk, i bestemte situationer og stemninger. Det gælder i terapien om at identificere disse. I terapien vil du derfor lære at reducere de negative tanker via en nysgerrighed på (og en indsigt i) egne psykiske processer og ubevidste mekanismer.

Det særlige ved KAT er den kognitive omstrukturering, altså at ændre uhensigtsmæssige tankegange og adfærdsmønstre. Først via en bevidst og målrettet indsats – og senere bliver den bevidste tilgang omsat til alternative og mere hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Du vil derfor opleve, at du i forløbet skal øve dig på, at danne alternative tanker, d.v.s. tanker, der er mere realitiske, og som i højere grad støtter og opmunterer en selv, og som medvirker til at du kan se mere nuvanceret på dig selv, på andre og på situationen som helhed.

Den kognitive terapi virker ved, at man aktivt arbejder på aktuelle problemstillinger sammen med sin psykolog. Først identificeres bestemte tanke- og adfærdsmønstre, som fører til negative tanker – og derefter afhjælpes de uhensigtsmæssige mønstre gennem en re-fokusering af tankegange i mere opmuntrende retning. Der anvendes forskellige teknikker som beroligende åndedræt, logisk og rationel tænkning, genfortolkning af konkrete hændelser etc.

Formålet med terapien er, at klienten lærer at hjælpe sig selv – og på den lange sigt får en højere livskvalitet gennem en mere positiv tilgang til livet og en mere hensigtsmæssig adfærd.

HVORDAN ARBEJDES DER MED KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI I PRAKSIS?

Aktuelle Problemer – Her og Nu

I et forløb med kognitiv Adfærdsterapi arbejdes med aktuelle problemstillinger – her og nu. Der er et ligeværdigt forhold og en åben, samarbejdende dialog mellem psykolog og klient. Den terapeutiske relation er, som ved alle andre terapiformer, også en vigtig faktor ved terapi ud fra et kognitivt teorigrundlag.

Kognitiv terapi er en handlingsfokuseret metode

Kognitiv Adfærdsterapi er en meget løsnings- og handlingsorienteret terapiform, hvor vi sætter konkrete mål for det terapeutiske arbejde. Vi arbejder med konkrete opgaver som gradvis eksponering af det som f.eks. volder angst. Sammen med psykologen vil du udarbejde en plan for, hvordan du gradvist kan udsætte dig selv for angstprovokerende situationer i dit eget tempo. Du vil også lære, hvilke metoder du kan anvende for at dæmpe din angst i disse situationer.

Teknikker og metoder i Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi er en aktiv og direkte behandlingsmetode, hvor din psykolog forklarer metoden og stiller spørgsmål. Spørgsmålene skal få dig til at reflektere over tanker, følelser og adfærd. Du vil komme til at udforme og teste hypoteser sammen med din psykolog, anvende forskellige teknikker, metoder og eksperimenter – både i terapisessionen og derhjemme.

I Kognitiv Adfærdsterapi øver man sig

Psykologen forklarer, hvorfor man laver de enkelte øvelser. Nogle øvelser laves først i terapien. Andre gives som hjemmearbejde. I Kognitiv Adfærdsterapi undervises klienten også. Du vil derfor få indsigt i grundlæggende psykiske processer med relevans for det problem, som du ønsker at arbejde med.

Som klient udformer og tester man hypoteser sammen med sin psykolog. Der anvendes hyppigt eksperimenter – både i terapisessionen og derhjemme. Målet her er at du lærer at hjælpe dig selv fremadrettet. Hjemmeopgaver kan være åndedrætsøvelser, mindfulness eller registrering af symptomer i løbet af dagen. Forskning og erfaring viser, at jo mere man øver sig mellem sessionerne, desto mere succesfuld er terapien.

Find den helt rigtige Psykolog i Århus

Kognitiv Adfærdsterapi er en populær metode – både ved individuel samtaleterapi og ved gruppeterapi. Kognitiv Terapi er nemt at integerere med andre terapiformer. I Århus er der mange dygtige psykologer, der har erfaring med Kognitiv Adfærdsterapi. Psykologhuset FiiRST i Århus er ledet af Psykolog Tina Stokkebo. I FiiRST anvendes også Kognitiv Adfærdsterapi ved behandling af angst, stress og depression samt ved mildere former for OCD samt ved andre typer tvangstanker og tvangsthandlinger.

HISTORISKE RØDDER - KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI

KAT – En Successfuld Metode

Kognitiv Adfærdsterapi som behandlingsform er udviklet af amerikanerne Albert Ellis (psykolog) og Aaron Beck (psykiater) på baggrund af Beck’s kognitionsteori fra 1960’erne. KAT tager i sin oprindelse udgangspunkt i en tilgang, hvor alt skulle kunne måles. Det er også grunden til at metoden er blevet så successfuld. Der har fra forskerside nemlig været fokus på at måle og dokumentere, hvilke teknikker, der har været virksningsfulde i et succesfuldt terapiforløb. Ligeledes ses dette historiske afsæt ved, at der i terapien hyppigt anvendes skemaer til registrering af f.eks. intensitet og hyppighed af bestemte typer adfærd. Der fokuseres på aktuelle problemstillinger og tankemønstre, i højere grad end problemstillinger fra fortiden, barndommens traumer etc.

Tænkning er problemet ved Kognitiv Adfærdsterapi

Tænkning forstås som primær årsag til mennesker psykiske problemer. Terapien er derfor udformet med udgangspunkt i psykopatologi og empirisk viden om de enkelte lidelsers karakteristika.

Kognitiv adfærdsterapi er over tid blevet en dominerende retning indenfor psykoterapien i en stor del af den vestlige verden. Årsagen til denne fremgang skyldes adskillige faktorer, hvor især det stadigt stigende fokus på evidens-baserede metoder, har haft stor betydning.

Kognitiv Adfærdsterapi er dokumenteret gennem hundrevis af studier

Hundredevis af studier har vurderet virkningsgraden af interventioner ud fra Kognitiv Adfærdsterapi. På den baggrund er Kognitiv Adfærdsterapi dokumenteret som den mest virksomme behandling til håndtering af forskellige typer angst. Det gælder f.eks. socialangst, panikangst, helbredsangst, enkelfobier og generaliseret angst samt tvangstanker og handlinger, herunder OCD og Tourette (TICS). Psykologhuset FiiRST i Århus tilbyder behandling af socialangst, panikangst og generaliseret angst samt tvangstanker og handlinger i midlere grad, herunder OCD.

Psykolog Tina Stokkebo, indehaver af Psykologhuset FiiRST i Århus, henviser gerne til dygtige psykologer, der har erfaring med tourettes, skin picking, trikotillomani og svær OCD.

KORT OM KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI

Kognitiv Adfærdsterapi er en terapiform, hvor psykologen arbejder med ”her og nu” problemer.

Metoden har dokumenteret effekt ved behandling af bl.a. angstlidelser, depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni, misbrug. Kognitiv Adfærdsterapi har vist sig at være særlig effektiv i ved behandling af specifikke angstlidelser som fobier og tvangstanker- og handlinger, f.eks. OCD.

Kognitiv Adfærdsterapi er en samtalebaseret terapi, hvor der er fokus på bedring og behandling af lidelser ud fra klientens tænkning om sig selv, andre, sine omgivelser og sin aktuelle situation.

Book tid hos en psykolog hos Psykologhuset FiiRST i Århus her

Målsætning og eksponering i KAT

Kognitiv Adfærdsterapi er en løsnings- og handlingsorienteret terapiform, hvor der f.eks. sættes konkrete mål for det terapeutiske arbejde. Der arbejdes med konkrete opgaver i form af gradvis eksponering af det som fremkalder angst. Sammen med psykologen vil du udarbejde en plan for, hvordan du gradvist kan udsætte dig selv for angstprovokerende situationer. Det sker i dit eget tempo. Du vil også lære, hvilke metoder du kan anvende for at dæmpe din angst i disse situationer.

Formålet med terapien er, at du lærer at hjælpe dig selv til en mere hensigtsmæssig adfærd. Via tillærte teknikker og værktøjer får du skabt dig selv et mere realistisk og positivt livssyn og et bedre liv på sigt.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT PÅ KLINIKKEN

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

PSYKOLOG-HUSET:

FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer .

Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT PSYKOLOG:

Psykologhuset FiiRST

Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

20 20 09 34

CVR: 41419458

Autorisationsnr.:        21-28892

FØLG FiiRST PSYKOLOG:

Hjemmeside administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
tina@stokkebo.dk

Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

GRATIS HJÆLP OG STØTTE: 

Liste over gratis tilbud. Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling