Online Terapi

Har du brug for psykologhjælp – og svært ved at møde op hos din behandler?

Brug af video-samtaler er nemt, fleksibelt og sikkert. Ingen bekymringer om transport, parkering, at finde vej til klinikken eller at komme for sent. Du undgår at vente sammen med andre – en fordel ved socialangst – og sårbarhed for Covid-19. 

Hvad er Online Terapi?

Alle psykologer hos FiiRST i Århus tilbyder online terapi og rådgivning via sikre video-konsultationer.

Du kan sidde derhjemme, i sommerhuset, på kontoret, på hotellet eller et hvilket som helst andet sted i Verden, der passer dig.

Vi anvender en brugervenlig og GDPR-sikker platform, der er lige så nem at benytte som Face-time, Skype, Messenger eller et link til et Teams-møde. Du kan koble op via din computer, tablet eller telefon, når blot der er adgang til webcam og mikrofon.

Første samtale eller forløb

Nogle klienter har gavn af at mødes med psykologen inden opstart af et online-forløb. Det kan give en større tryghed og en fornemmelse af om ’kemien er der’ med behandleren. Det er nemlig afgørende for effekten af dit forløb, at der etableres en solid terapeutisk relation – en terapeutisk alliance.

Andre oplever det som en fordel, at booke den indledende samtale som en virtuel for-samtale, så de på den måde kan blive afklaret på, om de kan få relevant hjælp af pågældende behandler.   

Herunder kan du læse mere om, hvordan online terapi foregår i praksis hos psykologerne hos FiiRST i Århus. 

Godt at vide om Online Terapi

Forskning har vist, at online terapi til behandling af f.eks. angst og depression for nogle mennesker kan være lige så effektivt som fysisk fremmøde.

Det er muligt at bruge videokonsultationer til individuelle samtaleforløb, familieterapi og parterapi, ja selv gruppeterapi og undervisningsforløb kan afvikles online.

Når vi går online er både indholdet og terapimetoderne helt som ved samtaler, hvor du møder psykologen personligt. Det er bare praktikken, der er lidt anderledes.

Der gælder de samme retningslinjer vedr. tavshedspligt og journalføring som ved almindelige psykologsamtaler.

Du kan læse mere i en artikel om online-terapi her.

PSYKOLOGERNE

Psykolog og Parterapeut Tina StokkeboPsykolog Ravnhild Reinsdottir og Psykolog Rikke Svendsen fra psykologhuset FiiRST i Århus C tilbyder alle GDPR-sikre konsultationer online.

Du kan læse mere om psykologerne her

BØGER OM ONLINE TERAPI

  • Fra offline til online – Internetbaseret Rådgivning og Terapi                                   Kit Lisbeth Jensen – ISBN: 978-87-7158-128-7, 2014
HVEM KAN HAVE GAVN AF ONLINE SAMTALER?

Online konsultationer kan være en oplagt mulighed for dig, der af forskellige årsager har svært ved at møde op i vores klinik, der er centralt placeret i Aarhus C:

–      du bor i en anden del af landet og har svært ved at finde samme behandlingsmuligheder dér.

–       du har vanskeligt ved at finde gode transportmuligheder, der hvor du bor.

–      du vil gerne kunne passe konsultationerne ind i en travl arbejdsdag eller hverdag – uden at forlade matriklen.

–      du rejser ofte, skal i praktik i udlandet, på udveksling eller forretningsrejse.

–      du skal flytte inden længe og ønsker at fortsætte dit nuværende forløb.

–      du er udlandsdansker og ønsker samtaleterapi eller rådgivning på dansk.

–      du har et fysisk handicap eller andre udfordringer, som forhindrer dig i gå op aftrapperne til 1. sal, hvor klinikken er placeret.

–      du fortrækker måske bare at tale med din psykolog i dit hjems trygge rammer.

–      du lider af socialfobi  eller agorafobi – eller har svært at forlade hjemmet af andre årsager.

Online terapi kan være det første skridt

For nogle mennesker er det en overvindelse at starte op på et psykologforløb. Det at møde fysisk op i klinikken opleves som vanskeligt, uoverskueligt eller overvældende. I sådan en situation kan det føles som et mindre skridt at starte med en online samtale. Det kan opleves mindre forpligtende og mere trygt, at tale om sårbare, pinlige eller skamfulde emner, når der er god afstand – og en beskyttende skærm imellem dig og psykologen.

HVORDAN FOREGÅR ONLINE TERAPI I PRAKSIS?

Book selv – nemt og fleksibelt

I praksis foregår online konsultationer hos FiiRST i Århus sådan, at du selv kan booke en tid, der passer dig via psykologen digitale kalender. Er du ny klient, opretter du først oprette en profil. Det tager 2 minutter. Du skal huske at skrive i notefeltet, at du ønsker en online-konsultation. Se hvordan det foregår her. (https://system.easypractice.net/book/psykolog-tina-stokkebo#choose-service)

Du også sende en SMS til din psykolog om, at du ønsker en online konsultation med et par ord om formål og ønsket og varighed.

Sikker kommunikation

Din psykolog vil forud for samtalen sende dig et link fra en sikker og krypterede platform. Linket bruger du til at nå det virtuelle venteværelse. Din psykolog skal give adgang til alle, som lukkes ind i online konsultationen – så du skal måske vente et par minutter – helt som du normalt vil skulle vente i venteværelset.

Husk mikrofon og webcam

Der skal ikke downloades software på din enhed, men du skal give tilladelse til at din PC/telefon eller tablet kan bruge mikrofon og webcam, når du bliver spurgt til det.  Vi anbefaler, at du bruger PC eller tablet, da skærmbilledet så er større.

Møderummet er privat. Det er lukket for uvedkommende, og det er ikke synligt for andre end dig og din behandler. Hvis det ikke fungerer, så ring til din psykolog, der kan guide dig igennem opkoblingen. 

Din psykolog kan nu se dig, og du burde kunne se psykologen. Er der ingen lyd, så tjek om din højtaler er slået til og sæt styrken til middel.

Giv dig selv ro – luk døren!

Husk at slukke mobilen – og luk døren, så du ikke bliver unødig distraheret af børn, kæreste eller kæledyr.

Din psykolog kan give tilladelse til, at du optager samtalen, men vil aldrig optage en konsultation uden at få eksplicit tilladelse til det af dig.

Psykologen vil sidde alene på kontoret, så der er ingen, der lytter med. Du vil kunne opleve, at psykologen kigger væk fra skærmen kortvarigt, så I mister øjenkontakten, når det er nødvendigt at tage noter.

Vi har solid erfaring med online terapi

Alle psykologer hos FiiRST har erfaring med onlinebaseret terapi. Vi modtager ofte selv supervision eller terapi via online konsultationer. Det er vores erfaring, både fra os selv og fra vores klienter, at kropssprog og den personlige kontakt bevares. Hvis forbindelsen er af en høj kvalitet (uden for meget knas og for mange udfald) vil vi opfange andre signaler end det talte ord: toneleje, vejrtrækning, mimik og kropssprog i øvrigt. Vi kan endda lave mindfulness-øvelser online. 

HVORNÅR ER ONLINE TERAPI IKKE LØSNINGEN?

Effekt af online terapi

Psykologer og andre behandlere har praktiseret ledelsesrådgivning og coaching via online samtaler i mange år. Vi véd også at en række former for lidelser kan behandles online med god effekt.

Den psykologfaglige viden om effekten af online konsultationer ved behandling af svære psykiske lidelser er imidlertid begrænset. Det gælder f.eks. ved skizofreni, psykoser, svære depressioner og bipolare lidelser.

Hvis du er selvmordstruet eller aktuelt oplever en voldsom krise (eller hyppige kriser), vil det være vanskeligt for psykologen at reagere relevant og tilstrækkelig hurtigt på en krisesituation. Her vil det være bedst for dig at have adgang til professionelle psykologer og psykiatere, der kender til dig og/eller den specifikke problemstilling, og som derfor kan byde ind med relevant hjælp i en akut situation. I alle ovenstående situationer bør du søge behandling af specialister i psykiatrien – så her skal du kontakte din egen læge for en henvisning.

Her skal du undgå online terapi:

I nedenstående situationer er online konsultationer ikke det rigtige valg:

–  du er akut selvmordstruet, svært depressiv, bipolar, psykotisk eller lider af skizofreni

–  du har en meget ustabil internetforbindelse med forsinkelser, knas eller mange udfald, så kvaliteten af lyd og billede forringes væsentligt.

–  du kan ikke trække dig tilbage til et lokale, hvor du kan tale uforstyrret af børn, kæresten eller kæledyret. 

Vi vil altid på baggrund af første samtale vurdere, om online konsultationer er det rigtige tilbud til dig. Tilsvarende er det også vigtigt, at du får mærket efter, om du har det godt med denne terapiform. Det er vores erfaring, at det vil fungere for de fleste klienter. Hvis det ikke fungerer optimalt, så finder vi en anden løsning, der passer bedre til dit behov.

HVAD SIGER FORSKNING OMKRING ONLINE TERAPI?

Definition på online terapi

Online terapi er i forskningsterminologi et udtryk for anvendelse af teknologi til understøttelse af psykologbehandling. Det kan være at psykologen skriver sammen med klienten, at samtalerne foregår telefonisk eller at der anvendes video konsultationer.

Forskning har vist, at online terapi til behandling af angst og depression for nogle mennesker kan være lige så effektiv som fysisk fremmøde. Det gælder også internetbaseret terapi, hvor klienten skriver sammen med terapeuten og guides til selvhjælp via en manualiseret tilgang.

Eksperterne om online terapi

I Danmark betragtes psykolog Kim Mathiasen som en af pionererne indenfor internetbaseret behandling i Danmark. Kim Mathiasen har arbejdet med internetbaseret behandling i Region Syddanmark, og han har været med til at rådgive om brugen af teknologiunderstøttede psykologydelser via Dansk Psykologforenings online-panel. Kim giver i en artikel i Psykologernes fagmagasin ”P” udtryk for, at man skal være forsigtig med at konkludere, at internetbaseret terapi virker lige så godt som face-to-face behandling: ”Det er det for nogle, men ikke for alle…” (jf. Thomas Møller Larsen, ”P” årgang 2016, nr. 02).

Psykologerne hos FiiRST i Århus anvender alene videokonsultationer, der i høj grad er sammenlignelige med face-to-face behandlinger. Alligevel har vi herunder valgt at fremstille et par konklusioner fra undersøgelser vedr. brug af internetbaseret teknologi ved psykologbehandling. Vi håber, at det kan gøre dig lige så tryg ved at vælge online terapi, som du er ved personligt fremmøde i klinikken. 

Eksperter om effekten af online terapi

Jf. Pim Cuijpers m.fl. viser et review fra 2010 at ”effekten er sammenlignelig ved guidet digital selvhjælp og ansigt-til-ansigt behandlinger mod angst og depression”.

I en anden undersøgelse af Azy Barak m.fl. fra 2008 viser et review at ”internetbaseret terapi viser effekt på niveau med traditionel terapi”.

Video-konsultationer er særligt velegnede til psykoedukation og rådgivning samt opfølgningssamtaler i forlængelse af psykoterapeutisk behandling face-2-face. Anvendelse af video-konference resulterede i langvarig effekt for personer med alvorlige psykiske lidelser med færre tilbagefald, færre sygehusindlæggelser og øget livskvalitet til følge (jvf. Maheu m.fl., 2011).

Hvis online terapi via video-samtale skal være virksomt, skal kvaliteten af forbindelsen være tilstrækkelig god til at psykologen kan få en god fornemmelse af klientens mentale tilstand (jvf. Kit Lisbeth Jensen, 2014).

Online terapi kan gøre det lettere at søge hjælp

At mødes med en psykolog via online konsultationer kan være lettere for nogle klienter, der ellers ville afholde sig fra at søge hjælp. Online terapi kan være et første og afgørende skridt for dem, som ellers ikke ville opsøge hjælp på grund af geografi, stress/arbejdspres, psykiske eller fysiske vanskeligheder, frygt for andres fordømmende holdning til psykologhjælp – eller måske bare fordi det kan føles lettere at der er en skærm imellem klient og terapeut. Skærmen kan skabe en afstand, som mindsker ubehag eller skamfulde følelser. Nogle mennesker kan have lettere ved at åbne op og fortælle ærligt om sig selv, når de er på afstand af den, de taler med. Jvf. Ulla Damgaard-Sørenden og Hildur Finnbogadottir (Alt om Psykologi, 2020) virker terapi foran skærmen i hjemlige rammer, hvis du selv er klædt godt på til ‘digital terapi’ – læs artiklen her.

OPSUMMERING

Hos Psykologhuset FiiRST i Århus tilbyder alle psykologer online samtaler til både private og professionelle via sikre video-konsultationer.

Måske er online terapi lige netop den behandlingsform, der passer bedst for dig, der har et travlt program i arbejdslivet eller hverdagen. 

Der er adgang til behandling på en langt mere fleksibel måde, hvor tider kan tilbydes i (eller udenfor almindelig kontortid).

Du kan få samtalerne lagt ind på et tidspunkt, der passer dig, uden at skulle bekymre dig om transport, parkering og spildtid på landevejen eller i venteværelset. 

Du kan altid få en samtale med din psykolog – uanset hvor du befinder dig geografisk, i Århus eller et andet sted i Danmark – selv i udlandet.

Hvis du er udfordret på din tidsramme, mobilitet, sygdom – eller af psykiske vanskeligheder, kan du stadig få den psykologhjælp, som du har brug for – bare online.

Hos Psykologhuset FiiRST i Århus koster online samtaler ikke ekstra, selvom det koster lidt mere administrativ tid for psykologen.  

Hvis du ikke er sikker på, om online konsultationer er det rigtige for dig, så kontakt en af vores psykologer for en uforpligtende snak. Så finder vi sammen ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT PÅ KLINIKKEN

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

PSYKOLOG-HUSET:

FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer .

Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT PSYKOLOG:

Psykologhuset FiiRST

Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

20 20 09 34

CVR: 41419458

Autorisationsnr.:        21-28892

FØLG FiiRST PSYKOLOG:

Hjemmeside administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
tina@stokkebo.dk

Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

GRATIS HJÆLP OG STØTTE: 

Liste over gratis tilbud. Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling