Parterapi Århus

EFT metoden

Parterapi Århus. Overvejer du at gå i Parterapi i Århus? Er du ikke sikker på, hvad du kan forvente? Her kan du finde mere information om, hvad parterapi går ud på, og hvordan en parterapeut kan hjælpe dig og dit parforhold.

Parterapi Århus – ud fra EFT?

EFT står for Emotions-Fokuseret Terapi.

Ved EFT er der fokus på den emotionelle (følelsesmæssige) betydning af det, der foregår i relationen. Målet er at reducere antallet af konflikter og skabe større forståelse, nærhed og samhørighed. Gennem en række samtaler opnås en større forståelse for den andens perspektiv. Der arbejdes også med de reaktionsmønstre, der kendetegner parforholdet.

Parterapi Århus eller Online Parterapi?

Erfaringen er bedst med personligt fremmøde på klinikken – er det ikke en mulighed at komme til Parterapi i Århus, er online parterapi også en mulighed.

Utroskab, Svigt og Tillidsbrud

Parterapi er velegnet til at reparere relationen i parforholdet efter utroskab og andre typer svigt eller tillidsbrud.  Parterapeuten kan lære Jer at håndtere svære følelser ved efterbehandling af afhængighed, f.eks. ludomani, alkohol, sex eller feticher. 

Parterapi og Traumer

Parterapi kan reparere parforholdet efter hændelser, der har været ødelæggende for relationen i parforholdet. Traumer i form af vanskelige børnefødsler, fertilitetsbehandling eller adfærds- og udviklingsforstyrrelser hos børn kan belaste forældreskabet – og parforholdet.

Intimitet, sexyst og nærvær

Måske er sexlivet gået i stå – eller der er blevet helt stille og tomt imellem jer? En uddannet Parterapeut og Sexolog kan med nænsomhed og respekt hjælpe med at genetablere intimiteten imellem Jer.

Bedre kommunikation

Gennem samtaler og små øvelser vil I få konkrete redskaber til at forbedre kommunikationen og finde nye, hensigtsmæssige tilgange til konfliktløsning. En dygtig Parterapeut kan lære Jer at tale sammen om det, der er svært og sårbart på en tryg og kærlig måde.  

Parterapi – at arbejde med sig selv

Kærlighed kan være smertefuldt. Så længe begge parter har et ønske om at forbedre relationen og arbejde med sig selv, vil det næsten altid være muligt for Jer at finde hinanden igen.

Er I i stadig i tvivl? Så læs mere herunder eller kontakt mig for en uforpligtende, telefonisk for-samtale.

 

EFT-parterapi

Godt at vide om EFT-parterapi

Forskningen har vist, at et godt parforhold er den vigtigste faktor for et lykkeligt liv.

Effektiv Parterapi beskæftiger sig med tilknytningens og følelsernes betydning for relationen.

Når du skal kigge efter en god Parterapeut kan det derfor en god idé, at lede efter en autoriseret Psykolog med en egentlig uddannelse indenfor EFT Parterapi.

Der findes flere dygtige Psykologer i Århus, der tilbyder Parterapi ud fra EFT. Hvis I ikke ønsker at gå hos mig, henviser jeg gerne til en af mine dygtige kolleger eller samarbejdspartnere.

Grundlæggende forudsættes, at der findes tre former for kærlighed: lidenskabelig kærlighed, venskabelig kærlighed og medfølende/omsorgsfuld kærlighed.

Der skelnes tillige mellem tre tilknytningsstile: den trygge tilknytning, den ængstelige (nervøse og utrygge) tilknytning samt den undgående (svage og distancerede utrygge) tilknytning.

Du kan læse mere om tilknytningsteorien her

 

PSYKOLOG ERFARING

Psykolog Tina Stokkebo fra Psykologhuset FiiRST i Århus tilbyder både individuel terapi, parterapi og sexologisk rådgivning. Tina Stokkebo er autoriseret psykolog, parterapeut og sexolog. Tinas videreuddannelse i EFT er fra Parterapeutisk Institut v. Lone Algot i Århus.

Du kan læse mere om din psykolog i Århus her

BØGER OM PARTERAPI

 

  • Det Levende Parforhold af Kirsten Seidenfaden og Piet Draiby
    ISBN: 978-87-1190-251-6, 2018
HVEM KAN HAVE GAVN AF PARTERAPI?

Parterapi kræver et ‘ja’ fra begge parter

I parterapi er det vigtigt, at der er et aktivt ’ja’ fra begge parter. Altså… din partner skal også have et ønske om at fortsætte eller forbedre relationen i parforholdet.

Tvivlsrådgivning eller Parterapi

Hvis den ene part helt har opgivet, så er parterapi ikke den rigtige løsning. Hvis der er tvivl – eller den ene part på forhånd er ’tjekket ud’, vil man starte med individuelle samtaler. Tvivlsrådgivning kan bringe den ene eller begge parter til større afklaring.

Skilsmisse – kom videre hver for sig

Parterapi kan også støtte Jer i at komme igennem bruddet/skilsmissen på en for begge parter (og måske for børnene) skånsom måde.

Parterapi – typiske problemer

Det er ikke så vigtigt, hvad den underliggende årsag til terapien er. Min erfaring som Parterapeut i Århus er, at mine klienter vælger at gå i parterapi af mange forskellige årsager. Nogle har oplevet et voldsomt tillidsbrud. Andre er bare gledet fra hinanden over tid. Og så er der dem, der har brug for hjælp til at genfinde kontakten eller den seksuelle gnist. Måske véd I ikke præcist, hvad der skaber problemerne i dine relationer? Så starter terapien med, at vi finder ud af det sammen.

Uanset hvilke konkrete problemer I har brug for hjælp til at få løst i jeres Parforhold, så er terapi ud fra EFT et kvalificeret bud på hjælp. EFT er velegnet til at lære håndtering af sårbarhed, uenigheder, tillidsbrud og andre vanskeligheder. Parterapi former en anderledes ramme omkring relationen.

I kan få konkrete værktøjer til at forbedre den måde, som I kommunikerer sammen på. Parterapi danner grundlag for, at kærligheden imellem jer kan udfolde sig på ny.

Hvornår er Parterapi ikke en løsning?

Par- og familieterapi ud fra EFT er typisk ikke løsningen ved ubehandlet misbrug eller afhængigheder. Der er heller ikke en løsning ved vedvarende affærer (som ikke ønskes afsluttet). Det samme gælder ved psykisk og fysisk vold i Parforholdet samt andre former for overgreb. Hvis I aktuelt står i en sådan situation, skal vi have en snak om, hvordan I bedst kan hjælpes videre til relevant rådgivning og støtte. Hvis I befinder jer i en aktuel anspændt og konfliktfyldt situation, vil jeg anbefale fyisisk fremmøde på klinikken i Århus C.

HVORDAN VIRKER EFT PARTERAPI?

Tre Faser i Parterapi

Parterapi ud fra EFT består forenklet af tre faser. I første fase arbejder parterne med at blive bevidste om de mønstre, der skaber problemer for dem. I næste fase arbejdes med at skabe mere hensigtsmæssige handlemønstre, der skaber tryghed, tillid og nærhed mellem parterne. 

     

Ved Parterapi i Århus: mærke efter – ikke gætte

Begge parter lærer at vende blikket indefter og sende tydelige beskeder til hinanden, så man ikke skal gætte sig frem til, hvad den anden tænker. I den tredje fase styrkes de positive forandringer som nu kendetegner relationen/parforholdet.


Parterapi er ikke en mirakelløsning, det er hårdt arbejde. Men det er også spændende og berigende. Parterne vil nemlig få en dybere forståelse af, hvad der skaber ubalance i relationen.

Varige forandringer med Parterapi ud fra EFT

Jo mere motiverede I begge er for at arbejde målrettet med jer selv og relationen, desto hurtigere og større fremskridt vil I opleve.

Parterapi ud fra EFT er netop den metode, der har vist sig mest virksom på lang sigt:
• EFT viser den højeste effekt og den laveste tilbagefaldsrate.
• Metoden er godkendt af American Psychological Association (APA) som evidensbaseret.
• Forskning viser, at 70-75 % bevæger sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og vitalt parforhold, mens 90 % oplever markante forbedringer.
• EFT har tillige vist sig effektiv, hvor én eller begge har traumer eller omsorgssvigt i bagagen, samt ved problemer efter utroskab

En dygtig Parterapeut i Århus

Der er mange dygtige psykologer og parterapeuter i Århus. Det er dog ikke alle Parterapeuter, der er uddannede i de metoder, som de anvender. Uddannelse og certificering er i sig selv ikke en garanti for kvalitet. I bør dog være bedre stillet, hvis I vælger en parterapeut, der har en uddannelse som psykolog fra universitetet – med en efteruddannelse indenfor den retning, som vedkommende praktiserer.

Parterapi er mere kompliceret end individuelle terapiformer. Terapi ud fra EFT er en krævende proces. I bør derfor forvente af en god psykolog og parterapeut, at vedkommende har fokus på fortsat læring gennem løbende supervision.

Spørg derfor til, om din terapeut modtager supervision – og hvem der i givet fald er supervisor. Hos en professionel terapeut vil du kunne opleve, at udvalgte terapi-sessioner optages på video, så psykologen kan få supervision på sit arbejde.

Sammen med en god terapeutisk alliance er løbende supervision erfaringsmæssigt et af de vigtigste redskaber for et successfuldt terapiforløb.

 

HVORDAN ARBEJDES MED EFT I PARTERAPI?

Omfanget af Parterapi er individuelt

Forløb med EFT-terapi afhænger altid af parrets situation. Nogle har brug for ganske få gange, mens andre har brug for et længerevarende forløb. Problemer i relationer og parforhold har det med at gentage sig selv. Parterne forstærker hinandens automatiske reaktioner på oplevede trusler. Det gør, at de typisk fast i et bestemt mønster. Hvis den ene part (eller begge) er utrygt tilknyttet, kan mønsteret være mere fastlåst – og reaktionsmønstrene mere udtalte. Det samme gælder, hvis der er en traumefyldt bagage med fra opvæksten.

Mønstre og triggere

Parterapeuten vil arbejde sammen med jer for at finde ud af, hvordan disse mønstre ser ud. Det er også vigtigt, hvordan de aktiveres (trigges). Det er vigtigt at finde frem til de underliggende triggere, der udløser forsvaret. Når I først véd, hvordan I aktiverer beskyttelsesmekanismerne hos hinanden, kan psykologen lettere finde frem til hvilke tilgange, der kan hjælpe jer til at få relationen til at fungere bedre igen.

Akut krise i parforholdet

Hvis svigt, utroskab eller andre former for tillidsbrud er på spil, vil den første del af parterapien gå ud på at få jer helskindet gennem den akutte krise.

Derudover vil I lære bestemte øvelser og teknikker for træne den ’relationelle muskel’ på. I Parterapi vil teknikken indøves under vejledning af jeres psykolog og parterapeut, så den senere kan bruges på egen hånd.

Visioner for Parforholdet

For at vi kan få genskabt en åben og tillidsfuld relation, hvor I kan tale om det, der kommer imellem jer, er det vigtigt, at I begge har visioner for parforholdet. Det er nødvendigt, at I forsøger at anerkende det gode i partneren. Vi respekt ved at lade enhver tale for sig selv.

En terapisession varer typisk 1 ½ time, og der arbejdes ofte med forskellige redskaber. En dygtig Psykolog og Parterapeut vil guide jer igennem, supervisere øvelserne og sørge for skiftende fokus. Der arbejdes med løbende feedback så samtaleform og udbytte kan justeres. Efter første par-session vil psykologen typisk bede om at tale med begge parter i en individuel session a 60 min. varighed. Dernæst aftales et opstartsforløb på 3-5 samtaler, der afvikles med 1-2 ugers interval.

Det anbefales, at første samtaler finder sted i Århus ved fysisk fremmøde hos din psykolog og parterapeut.

EFT-TERAPIENS HISTORISKE RØDDER
Den emotionsfokuseret parterapi (EFT) med tilknytningsteorien som det styrende perspektiv på parrets problemer, har skabet et paradigmeskift indenfor det relationelle og parterapeutiske felt.

I sin oprindelse stammer parterapien fra i Tyskland, hvor den første form for parterapi opstod for ca. 100 år siden på baggrund af noget så usympatisk som bevægelsen for racehygiejne (egugenik). Forskere i USA fik snart øjnene op for parterapiens positive bidrag til parforhold og familier, og de første institutter blev snart etableret med deres egne metoder.

Ophavskvinden til Parterapi ud fra EFT (emotionsfokuseret parterapi) er da også fra USA. EFT i sin grundform er udviklet af Leslie Greenberg i starten af 1980’erne til brug i individuelt/i grupper. Siden er den videreudviklet til brug ved parterapi af Sue Johnson, som har skrevet et utal af bøger om emnet, hvoraf mange er oversat til dansk. Der er udgivet flere gode bøger på dansk, der introducerer både teorigrundlaget og metoden i praksis, herunder af Lorrie L. Brubacher (se bog-referencer).

I Danmark er både familieterapi og parterapi i dag velkendte terapiformer. Parforholdets glæder og udfordringer er blevet undersøgt og analyseret i årevis. Derfor findes der forskellige retninger og uddannelsesformer indenfor parterapi, men ikke alle er lige effektive. Netop EFT er en af de få terapi-metoder, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. Internationalt set har EFT været genstand for omfattende forskning – og det er for nuværende den retning, der har vist sig mest virksom på den lange bane.

PARTERAPI ÅRHUS C

Parterapi ud fra EFT er en metode, hvor fokus ligger på tilknytningens betydning for relationen mellem partnerne. Terapien lærer parterne at forstå baggrunden for ens egne og ‘den andens’ handlemønstre. Det skaber en større forståelse for de problemer, som opleves i parforholdet. Uanset om problemerne skyldes konflikter, manglende nærhed, utroskab, svigt/tillidsbrud eller et sexliv, der er gået i stå.

Parterapi ud fra EFT

EFT metoden antager, at vi har en grundlæggende længsel efter et trygt parforhold baseret på kærlighed, nærhed og samhørighed. Når tryghed er til stede i parforholdet, føler vi os stærke, mere selvstændige og frie. Parterapi ud fra EFT kan hele tillidsbrud og traumer, som vi har med i bagagen, så vi kan få tilliden til forholdet og til hinanden igen.

Hvis terapi ud fra EFT skal fungere, må begge parter være villige til at arbejde med egne mønstre – ligesom begge parter skal have et ønske om at relationen/forholdet skal bestå.

Forskning i Parterapi

EFT er en af de få metoder, hvis effekt er videnskabeligt undersøgt og efterprøvet. EFT har været genstand for omfattende forskning, og det er for nuværende den retning, der har vist sig mest virksom på den lange bane.

Forskning viser, at 70-75 % af parrene bevæger sig fra frustrationer og konflikter til et trygt og vitalt parforhold, mens 90 % af parrene oplever markante forbedringer.

I bør vælge en terapeut, der har en uddannelse som psykolog fra universitetet, og en efteruddannelse indenfor den retning der praktiseres.

Vælg en dygtig Psykolog og Parterapeut

Hvis I ikke er sikre på, om terapi ud fra EFT er det rigtige for jer, så kontakt mig for en uforpligtende telefonisk for-samtale. Så finder vi sammen ud af, hvordan I bedst kan hjælpes i den nuværende situation. Hvis I ønsker at gå hos mig, henviser jeg gerne til en af mine dygtige kolleger eller samarbejdspartnere. Find kontaktinfo her.

FIND DIN PSYKOLOG I ÅRHUS

Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

 

PARKERING TÆT PÅ KLINIKKEN

Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link

Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

 

PSYKOLOG-HUSET:

FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer .

Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner.

Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

KONTAKT PSYKOLOG:

Psykologhuset FiiRST

Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

20 20 09 34

CVR: 41419458

Autorisationsnr.:        21-28892

FØLG FiiRST PSYKOLOG:

Hjemmeside administreres af Psykolog Tina Stokkebo, der kontaktes på:

Mobil: 2020 0934
tina@stokkebo.dk

Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

GRATIS HJÆLP OG STØTTE: 

Liste over gratis tilbud. Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

BLOG OM PSYKOLOGI: 

Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling