Jalousi

- Er du stadig min?

23. oktober 2021

Jalousi er svært at leve med. “Hun er jaloux”. Min klient er frustreret. Hendes partner igennem de sidste 8 år kan ikke lade være med at kigge i hendes telefon. ”Hun kigger også i mine mails, og hun tjekker min iPad, for hvad jeg har søgt på. Jeg elsker hende, men jeg véd ikke, om jeg kan leve med hendes jalousi.”

Den jaloux part har ansvaret

Jeg kender begge kvinder ganske godt, da de tidligere har gået i parterapi hos mig i Århus. Og før de kom hos mig, har de også haft samtaler med en anden psykolog og parterapeut. De er kommet langt med deres parterapi. Noget af det, som de har taget til sig fra tidligere samtaleforløb er, at de skal kunne kigge på deres eget bidrag til det, der går skævt i parforholdet. Nu sad min klient så her igen (men uden sin partner) og prøvede at finde ud af, hvordan hun selv kunne bidrage til, at de kunne komme jalousien til livs. Det er imidlertid primært den jaloux part, der har ansvaret for, at kontrollerende adfærd som følge af jalousi ophører.

Jalousi ødelægger stemningen

Hvis du selv har prøvet at være meget jaloux, så ved du, at det kan ødelægge den gode stemning i parforholdet. Det samme gælder, hvis du har oplevet, at din partner var jaloux. Derfor er det vigtigt, at I søger professionel hjælp. Det kræver typisk hjælp fra en autoriseret psykolog og uddannet parterapeut at arbejde med sygelig jalousi i et parforhold. Og det er en urimelig opgave for den part, der lever sammen med en jaloux partner, at vedkommende skal tage ansvaret for den andens følelsesregulering.

Ulovligt og strafbart

Der er en grund til at vi har brevhemmelighed – at det er forbudt at trænge ind på andres privatsfære ved at kigge i partneres mail, SMS eller Facebook Profil. Denne form for kontrollerende adfærd er grænseoverskridende og skadelig for den, som det går ud over. Adfærden kan gennem samtaler forklares og forstås, men det er stadig ulovligt (og strafbart) at kigge i partnerens private beskeder, hvis man skal gøre noget aktivt for at se dem, f.eks. scrolle eller klikke på noget. Strafferammen er op til 6 måneders fængsel.

Partneren tager skade af din jalousi

Det er ulovligt at læse private beskeder – og det er ulovligt at overvåge andre. Det gælder i øvrigt både i fht. din partner og dine børn. Eneste undtagelse herfra er reglen om forældreansvar, hvor forældre kan læse børnenes beskeder, hvis de er bekymrede for, at de er i alvorlige vanskeligheder. Vi har en lovgivning, der sikrer både børn, voksne og unge et privatliv, fordi det opleves som psykisk belastende, når andre trænger sig ind i vores privatsfære. Vores tanker og følelser er private. Hvis andre får ufrivilligt adgang til dem, føler vi os sårbare og ubeskyttede – også selvom vi ikke har noget at skjule. Kontrollerende adfærd fra en jaloux partner kan resultere i en overvældende usikkerhed og anspændthed. Over tid kommer vi til at lukke ned for aktiviteter og interaktion med andre af frygt for partnerens reaktioner. Vi slapper aldrig rigtig af, men går på ’æggeskaller’ og har ’antennerne ude’ for at spotte tegn på mistillid og kontrol-adfærd.

Jalousi slider parforholdet op

Jalousi er skadeligt og drænende for begge parter. En lille smule jalousi er naturligt, og det er en følelse næsten alle i et parforhold vil kunne genkende fra sig selv. Men parforholdet bliver ofte slidt op af den type jalousi, som udløser kontrollerende adfærd. Det er derfor vigtigt, at du søger hjælp hos en uddannet psykolog og parterapeut, frem for at kontrollere din partners adfærd. Tilsvarende skal du heller ikke tillade andre at kontrollere dig.

Søg behandling for din jalousi

Jalousi skal helst bearbejdes i et parterapeutisk rum – alternativt skal den jaloux part selv gå i terapi med henblik på at få lært nogle andre og mere hensigtsmæssige strategier for at regulere angsten for at miste kærligheden. Jalousi, er en dybereliggende følelse, der ikke kan fjernes eller kontrolleres via ydre forhold. Følelsen går ikke væk ved at du får tilladelse til at se din partners private mail og SMS’er. Og den går heller ikke væk ved at du kontrollerer din partners adfærd ved at bestemme, hvem vedkommende må gå ud med eller ved at bede din partner komme tidligt hjem fra en bytur. Jalousien vil tilsvarende heller ikke gå væk, ved at du tilpasser dig en jaloux partners kontrollerende adfærd.

Jalousi er en naturlig følelse

Jalousi er en helt normal følelse, der i bund og grund handler om lavt selvværd, svigt og angsten for at miste en person, man holder af. Jalousi er ikke medfødt, men anses for at være en sammensat og tillært følelse. De fleste af os oplever på et eller andet tidspunkt i vores liv at være jaloux – uden at jalousien dog behøver at komme til udtryk ved en kontrollerende adfærd. Jalousi opstår på baggrund af usikkerhed i relationer. Følelsen kan være en følge af konkrete oplevelser vi har haft tidligt i barndommen. Jalousi kan også opstå senere, f.eks. i teenageårene, hvor et hvor en kombination af negative tanker og en grundlæggende følelse af angst for at miste gør os usikre på f.eks. venskaber eller kærester.

Skam og jalousi

Mange af mine klienter oplever jalousi som en skamfuld følelse. Det opleves som forbudt og pinligt, at være jaloux. Derfor er der mange, der afholder sig fra at søge behandling for sygelig jalousi.

Selvom jalousien ofte er grundlagt i barndommen, er jalousi ikke altid et udtryk for ubearbejdede traumer. Jalousi kan f.eks. bunde i negative forestillinger om en selv og andre, som ikke nødvendigvis har hold i virkeligheden. Uanset baggrunden er de fysiske og følelsesmæssige reaktioner er stort set ens for alle: hjertebanken, vejrtrækningsbesvær, indre uro og ondt i maven eller kvalme. Mine klienter rapporter også om anspændthed, at de kan have let til tårer og søvnforstyrrelser. De er sig pinligt bevidst om, at partneren lider under deres kontrollerende adfærd. Samtidig oplever de det som skamfuldt, at de ikke har kontrol over deres egne negative tanker og følelser.

Hvad kan vi selv gøre?

Reaktionsmønstre kan ofte ændres ved at du begynder at kigge indefter – og derigennem opnår en større bevidsthed omkring baggrunden for din adfærd. Da jalousi ikke er medfødt – er jalousi-adfærden tillært. Dermed er det også muligt at tillære sig andre reaktioner til håndtering af den usikkerhed, som ligger bag jalousien.

For at lykkes med processen er det vigtigt, at du og din partner kan tale sammen om følelser. Det er nemlig nødvendigt, at der udarbejdes en fælles strategi for, hvordan I håndterer uhensigtsmæssige mønstre i jeres parforhold. Det kræver en fælles forståelse for, hvad der er på spil. Det er vigtigt, at I får talt sammen, på tidspunkter, hvor den jaloux følelse ikke dominerer eller forstyrre samtalerne.

Du skal føle dig elsket og værdifuld

Hvis der er tale om individuel terapi vil vi arbejde med forstå baggrunden for jalousien. Du vil også få redskaber til at håndtere den vanskelige følelse, når den dukker op. Det er vigtigt at sikre, at få stoppet den jaloux adfærd, så den ikke fortsætter med at ødelægge parforholdet. Via CFT-metoden vil vi typisk også arbejde for at styrke dit selvværd gennem selvomsorg. Den jaloux følelse vil nemlig aftage, når du i højere grad oplever at være værdifuld og elsket af dine nærmeste.

Når jalousien er begrundet

Nogle gange kan vi naturligvis opleve, at vores frygt for at blive svigtet er begrundet. Der kan være utroskab eller andre former for svigt, der skubber til jalousien. Uanset om du vælger at blive – eller om du vælger at afbryde relationen og træde ud af parforholdet, så er det vigtigt, at du får arbejdet på din selvværdsfølelse. Du er lige så meget værd som alle andre, og ingen har fortjent at blive behandlet dårligt. Det gælder uanset om du er den jaloux part – eller om du er partner til en jaloux person.

Hvis jalousien optræder som følge af utroskab eller andre svigt, er det endnu mere vigtigt, at der er en ærlig dialog imellem jer. Det kan være nødvendigt at træne åbenheden, for at det kan lykkes at genskabe tilliden i relationen. Det kan f.eks. gøres ved at den, der er jaloux, skal gives adgang til mobil, mails, sociale medier m.m. Både i parterapi og i individuel terapi vil vi skulle arbejde med grænsesætning og gensidig tillid mellem jer.​

Brug for professionel hjælp til jalousi?

Jalousi kan afhjælpes gennem individuel terapi, f.eks. CFT. Det er også muligt at afhjælpe jalousi gennem parterapi. Her anbefales parterapi ud fra EFT. Der findes adskillige dygtige parterapeuter med base i Århus – også en del der er autoriserede psykologer.

psykologklinikken i Århus tilbydes både parterapi og samtaleterapi målrettet den enkelte.

Det er muligt at finde hinanden igen

Som psykolog og parterapeut har jeg gode erfaringer med en kombination af individuel terapi og parterapi. Når begge parter forstår jalousiens oprindelse og natur, kan de bedre rumme sig selv og hinanden. Det er komplekse og stærke følelser, der er til stede, når jalousien gør sit indtog. Den der er jaloux, vil ofte føle sig mindreværdig og usikker, mens partneren oplever sig uretfærdigt mistænkeliggjort og bebrejdet.

Det vil være muligt for jer at finde hinanden igen, hvis I vælger at arbejde med jalousien og parforholdets uhensigtsmæssige mønstre. Det kræver dog en motiveret og målrettet indsats at opnå gode resultater. Det vil også tage lidt tid at få indarbejdet nye hensigtsmæssige strategier for at regulere usikkerheden.

Psykolog og Parterapeut Tina Stokkebo

​​Find din psykolog i Aarhus

Klinikken er centralt beliggende i Århus C, hvor der er gode tilkørselsforhold og let adgang til parkeringsmuligheder. De fleste busser kører lige til døren eller stopper få minutters gang fra, hvor FiiRST holder til. Indgang i porten ved Café Sofies Forældre.

Frederiksgade 74A, 1. th
8000 Aarhus C.

Klik for rutevejledning

Parkering tæt på klinikken

  • Nærmeste parkeringshus er Red Radisson og Q-Park Aarhus City: Link
  • Øvrige parkeringshuse i nærheden findes ved Musikhuset, Salling og Telefontorvet: Link

Psykologhuset FiiRST

FiiRST er et Psykologhus med central beliggenhed i Århus C.

Psykologhuset har kunder fra hele Østjylland. Klienter i øvrige Danmark og udlandet benytter online konsultationer.

Der samarbejdes med forsikringsselskaber og erhverv/ institutioner. Hvor det er muligt, gives tilskud via Sygesikringen Danmark.

Kontakt psykolog

Psykologhuset FiiRST v. Autoriseret Psykolog Tina Stokkebo

Tlf.: 20 20 09 34

​E-mail: tina@stokkebo.dk

CVR: 41419458

Autorisationsnr.: 21-28892​

Følg Psykologhuset FiiRST

Følg psykologhuset på de sociale medier – hold dig opdateret med seneste nyheder fra FiiRST.

Gratis hjælp og støtte

​Liste over gratis tilbud - Har du en henvisning fra lægen? Se hvordan du finder en psykolog med offentligt tilskud.

Blog om psykologi

​Blog om ugen der gik. Tips og gode råd om psykologi. Klienternes egen fortælling.

Se bloggen her

Læs min blog